Spotkanie z Kulturą Łemkowską – Przywitanie Łemkowskiego Lata w Trzmielowie.


Spotkanie z Kulturą Łemkowską – Przywitanie Łemkowskiego Lata w Trzmielowie. 

Pomysł na organizację Festiwalu Kultury Łemkowskiej zrodził się z potrzeby parafian narodowości Łemkowskiej przy Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, która od 2007r.  jest jego organizatorem. Głównym zadaniem festiwalu jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodu łemkowskiego wyrażanej w literaturze, pieśniach, strojach i tańcu ludowym, a wszystko to zachowaniem narodowego języka łemkowskiego.

Na terenie Dolnego Śląska ludność łemkowska stanowi kilka tysięcy osób,
dlatego też promowanie i podtrzymywanie tradycji z zakresu ochrony dziedzictwa
narodowego, kultury i sztuki, a także działanie na rzecz tej mniejszości jest
dla organizatorów niezwykle ważną kwestią.

Popularyzacja i upowszechnianie pieśni chóralnej i ludowej na terenie Dolnego Śląska wzbudza od lat ogromne zainteresowanie nie tylko wśród Łemków, ale również
wśród innych mieszkańców całego regionu.

Łemkowskie Lato na przestrzeni lat wpisało się w krajobraz Dolnego Śląska. Miejscem jego realizacji jest miejscowość Trzmielów w gminie Chocianów, w powiecie polkowickim.  Wydarzenie organizowane jest z udziałem i wsparciem miejscowych władz lokalnych, Panem Burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim, Panią Sołtys Trzmielowa Marią Rozalią Kuzemczak. Łemkowskie Lato jest beneficjentem dofinansowań ze środków Ministra Kultury z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Miasta w Lubinie.

Łemkowie dzięki pracy i zaangażowaniu pokazują swój wkład kulturowy w podtrzymywaniu własnej tożsamości etnicznej i religijnej.  Wychowują młode pokolenia tak, jak nauczyli ich tego przodkowie. Dzisiaj rośnie młode pokolenie ludzi, które chętnie kontynuuje tradycje przodków. Zastępuje ono swoich nauczycieli, godnie wypełniając swoją powinność. Dzięki organizacji festiwalu Łemkowskiego Lata, organizatorzy zauważają zdecydowany wzrost wiedzy i przychylności mieszkańców całego regionu Dolnego Śląska i kraju do mniejszości narodowej Łemków, co znacznie przyczynia się do nawiązywania dobrych relacji i więzi społecznych.

Festiwal jest imprezą cykliczną, organizowaną w okresie letnim,
otwartą plenerową i niebiletowaną. Jak każdego roku na scenie usłyszymy dobrą łemkowską muzykę w wykonaniu wielu wspaniałych artystów. Tradycyjnie nie zabraknie także potraw kulinarnych łemkowskiej kuchni.  Zapraszamy do czynnego udziału w Festiwalu Kultury Łemkowskiej – Łemkowskiego Lata.

Tego roku 3 września Łemkowskie Lato w Trzmielowie odbyło się w pięknej słonecznej aurze gościnnego jak zawsze Trzmielowa, w Gminie Chocianów,  gdzie od wczesnych godzin porannych jego mieszkańcy pod czujnym okiem Pani sołtys Marii Rozalii Kuzemczak oraz wspaniałego zaprzyjaźnionego grona osób  z Rgionalnego Centrum Kultury w Chocianowie zebrali się na planu rekreacyjno-sportowym w Trzmielowie aby rozpocząć przygotowania do tegorocznej imprezy. Wśród nich nie zabrakło także osób chętnych do pomocy z Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie. W tak licznym składzi prace postępowały bardzo szybko. Już po chwili widać było postawioną scenę a przy niej nagłośnienie, namioty, sotły i krzesła, leżaki, dmuchańce i zjeżdżalnie dla dzieci, stoiska z rękodziełem ludowym, animacjami dziecięcymi, gorącymi posiłkami i słodkościami, także łemkowskiej kuchni kulinarnej, oraz wieloma innymi atrakcjami przygotowanymi także przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubinie i Zespół Redakcyjny Prawosławnych Mediów Internetowych, Portalu, Gazety i Radia Internetowego „Głosu Wiary” z Lubina. Wszystko to wypełniło zupełnie w przepiękny sposób Plac Rekreacyjno-Sportowy w Trzmielowie. Pozostał czas w oczekiwaniu na przybycie gości. Łemkowskie lato rozpoczęto o godz. 15:00 wspólną modlitwą, molebnem do Przenajświętszej Bogarodzicy. Nabożeńtwu przewodniczył proboszcz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, ks. prot. Bogdan Repeła, inicjator spotkań z kulturą łemkowską Łemkowskiego Lata, który po nabożeństwie w wygłoszonym słowie-homilii do zgromadzonych, zaznaczył istotę wartości i potrzeby organizacji spotkań z kulturą łemkowską dla rozsianego po terenie  Dolnego Śląska i całego Kraju narodu Łemkowskiego, niegdyś w 1947r. przesiedlonego w ramach Akcji Wisła, teraz pragnącego kultywować tradycje swoich przodków w kulturze, obyczajach, strojach i pieśniach ludowych, a wszystko to z zachowaniem własnej tożsamości narodowej i religijnej. Duchowny wyraził ogromną wdzięczność dla Gospodarza Gminy i Miasta Chocianów Pana Tomasza Kulczyńskiego za przychylność, otwartość i ogromny wkład w rozwój Łemkowskiego Lata w Trzmielowie, a także wszystkim mieszkańcom Trzmielowa i Gminy Chocianów za integrację i wzajemne dobre relacje, które od wielu lat są bardzo widoczne przy organizacji Łemkowskiego Lata. To powód do dumy, że potrafimy tak wspaniale współpracować i na co dzień łączyć się przy wspólnych inicjatywach i wartościach w poszanowaniu i zgodzie, podkreślał duchowny.  Po nabożeństwie nadszedł czas na przywitanie Gości. Konferansjer spotkania Michał Repeła, przywitał wszystkich Gości, którzy w tym roku zaszczycili Łemkowskie Lato swoją obecnością:

1.Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów – Tomasz Kulczyński
2.Maria Kuzemczak – Sołty Trzmielowa
3.Starosta Powiatu Lubińskiego: Paweł Kleszcz
4.Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Chocianów: Janusz Ślipko
5.Radny Chocianowa: Paweł Baran
6.Radny Chocianowa: Andrzej Kusmierczyk
7.Radny Chocianowa: Piotr Wandycz
8.Radny Chocianowa: Artur Wandycz
9.Radny Chocianowa: Ewa Gołębiowska
10.Radny Chocianowa: Jerzy Wołecki
11.Radny Chocianowa: Marcin Ślipko
12.Radny Chocianowa: Henryk Osoliński
13.Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr: Piotr Gruszka
14.Naczelnik Wydziału Rozwoju i Utrzymania: Kadeusz Kehle
15.Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów: Patrycja Jugo.
16.Nadleśniczy Nadleśnictwa Chocianów: Jacek Wiśniewski
16.Tomasz Górzyński – Radny Miasta Lubin

 

Po przywitaniu gości na scenie wystąpił pierwszy Zespół Artystyczny Roztoka, prezentując widzom wspaniały autorski występ pieśni ludowych w tradycyjnych łemkowskich strojach. Następnie wystąpił po raz pierwszy na Łemkowskim Lecie Folklorystyczny Zespół Artystyczny Jarzębina, działający przy Związku Rencistów  Emerytów i Inwalidów w Chocianowie, który przedstawił wspaniały program artystyczny, którego publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Po dwóch 45 minutowych występach przyszedł czas dla dzieci i młodzieży, które oczekiwały cierpliwie na zajęcia z animacji prowadzonych przez Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie. Nie zabrakło na scenie także artystycznych występów wśród dzieci i młodzieży, które chętnie w ramach konkursu występowały na scenie prezentując publiczności wspaniałe wykonania poezji łemkowskiej, śpiewając pieśni łemkowskie, lub prezentując grę na instrumencie. Ogłoszono także konkurs plastyczny do którego zgłosiło się ponad 30 osób, tematem którego było namalowanie obrazu o tematyce: Łemkowskie Lato. Dzieci wspaniale zaprezentowały swoje zdolności. Wszystkie parce i wszystkich wykonawców nagrodzono pamiątkami i upominkami. Nie zabrakło jak każdego roku podczas Łemkowskiego Lata zmagań sportowych, które w tym roku przygotowała pani Alicja Kuzemczak gromadząc wokół siebie grupę chętnych osób do zawodów sportowych.  Po chwili plac rekreacyjno-sportowy w Trzmielowie wypełnił się duchem sportowej rywalizacji, uśmiechu i dobrej wspólnej zabawy. Wszyscy uczestnicy zostali medalistami łemkowskiej spartakiady i uhonorowani prezentami za zmagania sportowe. Po zawodach sportowych i przekazaniu nagród nastąpił czas na kolejne występy artystyczne. W dalszej części programu na scenie pojawił się zespół Podolanki z Polkowic, prezentując autorskie wykonanie pieśni zarówno polskich jak i łemkowskich. Następnie na scenie pojawił się zespół Fajna Ferajna z Wiechlic pod przewodnictwem Krzysztofa Boczniewicza, który porwał publiczność do wspólnej tanecznej zabawy. Zakończeniem spotkania była wspólna biesiada przy stołach, podczas której uczestnicy spotkania w radosnej rodzinnej atmosferze przy akompaniamencie artystów Grzegorza Porucznika i Andrzeja Peregryma biesiadowali radośnie śpiewając tradycyjne, ale  i te mniej już zname i pamiętane, dawne pieśni naszych dziadków i ojców, Łemków, które wraz z nimi w ich pamięci przyjechały jeszcze z gór, z rodzinnych stron ukochanej Łemkowszczyzny.

Miłą atrakcją tegorocznego spotkania, stał się fakt odznaczania przez organizatora spotkania Łemkowskiego Lata w Trzmielowie w osobie ks. prot. Bogdana Repeły osób, które od lat w sposób szczególny pracowały na rzecz festiwalu Łemkowskiego Lata i przyczyniły się w znaczny sposób do jego rozwoju. Statuetkami zasłużonych dla Łemkowskiej Kultury Łemkowskiego Lata odznaczono następujące osoby: Pana Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Tomasza Kulczyńskiego, Pana Radnego Miasta Chocianów Pawła Barana, Pana Mirosława Worhacza, Pana Grzegorza Porucznika, Artystyczny Zespół Folklorystyczny Fajna Ferajna, Zespół Folklorystyczny Roztoka oraz Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie.

W sposób szczególny przywitano również najstarszą uczestniczkę tegorocznego wydarzenie Łemkowskiego Lata w Trzmielowie, Łemkinię i parafianę parafii prawosławnej w Lubinie, panią Stefanię Hajtko, która w wieku 97 lat  czynnie brała udział w tegorocznym wydarzeniu. Ks. Bogdan Repeła w imieniu zebranych oraz własnym wyraził słowa podziękowania za obecność pani Stefani życząc jeszcze wielu lat dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, po czym wybrzmiało przez zgromadzonych naŁemkowskim Lecie tradycyjne i gromkie Mnohaja Lita!

Tak miną tegoroczny festiwal kultury Łemkowskiej Łemkowskiego Lata w Trzmielowie. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za życzliwość i pomoc w organizacji spotkania. Cieszymy się, że gościnny i zawsze serdecznie witający nas Trzmielów i Gmina Chocianów jest miejscem wzajemnego szacunku wielu pokoleń, które pragną żyć w zgodzie i poszanowaniu dla własnych tradycji. Mamy nadzieję, na kolejne wspaniałe wydarzenia, a dziś mówimy wszystkim dziękujemy i do zobaczenia!

Tekst w języku łemkowskim: 

Лемківскє Літо в Чмелові.

Думка, мысель о організациі Фестівалю Лемківской  Культиры вродила ся в парафіянах Парохіі Православной Сьватой Тройци в Любіні, котра од 2007 рока єст його організатором. Головным заданьом Фестівалю єст розповсяджыня і підтриманя традыциі і культуры Лемківского народа выражаной в писменництві, строях і народным танци, а вшытко тото з сохраніньом лемківского языка.

На терені Дольного Шлеска жыє пару тисячы Лемків, за то надаваня степеня і підтримуваня традыциі і охороны спадковины Народу, культуры, штукы і вшелеякы діяня для той менчости єст для організаторив незвыклі важне.

Популярнист і розповсяджыня пісьні хоровой і народной на територюм Дольного Шлеска выкликує од років великє заінтересуваня не лем серед Лемків, але тыж серед другых мешканців цілого регірну.

Лемківскє Літо на простори років вписало ся в пейзаж нашого терену. Місцем його реалізациі єст село Чмелів в гміні Хоцянив в польковицкім повіті. Організуване єст з уділом і підтримком місцевых власти – Паном Бурмістром Фомом Кульчыньскым, Паньом шолтыс Чмельова Марийом Розальом Куземчак, а також Міністра Культуры зо середків Фонду Надаваня Степеня Культуры і Уряду Міста в Любіні.

Лемкы вдякы праці і заангажуваню вказуют свій вклад культуровий в підтримуваню власной ідентыкы етнічной і релігійной. Выховуют молоде поколіня так, як навчыли іх того предкы. Гнеска росне молоде поколіня люди, котре охочо продолжат традыцию предків. Заступує оно своіх вчытели,  достойно выконуют свою повиннист. Вдякы Фестівальови Лемківского Літа організаторе спостеригают вырішений взрист знанія і прихылнист мешканців цілого шлеского регіона і цілого краю до менчыны народности Лемків, а то в дост великій міри причынят ся до навязуваня добрых реляциі социяльных.

Фестіваль єст імпрезом циклічном, організуваном в літі, отвертом, не білетованом. Як кождого рока на сцені почуєме добру лемківску музыку в выконаню вельох чудовых артистив. Не забракне тіж кулінарной стравы кухні лемківской. Запрашаме до актывного уділу в той подіі.

Того рока 3 вересня Лемківскє Літо в Чмелові мало красну сонячну хвилю і як все гостинне село, де од вчасных поранных годин його мешканці під уважным оком Пані шолтыс Мариі Куземчак і величественных люди заприятеленых з Регіонального Центрум Культуры в Хоцянові, котры зобрали ся на пляцу рекреацийно – спортовым, жебы розпочати приготовліня до тогоричной імпрезы. Серед них не забракло тыж до помочы парафіян Церкви Сьватой Тройци в Любіні. Працю скоро выконали. Юж по хвилині видно было поставену сцену, на ній наголосьніня, шатра, столы, кресла, лежакы, зьіждальні для діти, штанды з ричами ручной роботы і кутиком дітячым, горячом стравом лемківской кухні, також інтересуючы приготовіня през Брацтво Молодежы Православной в Любіні, Колектив Редакцийни Православных Медіів Інтернетовых, Порталю, Газеты і Радия Інтернетового „Голос Віры” з Любіна. Тото вшытко прикрасило прекрасьні цілий пляц. Лишыл ся час на чеканя на гости.

Лемківскє Літо розпочало ся о год. 15:00 вспільном молитвом, молебньом до Пресьватой Богородици. Одправу провадили о. прот. Богдан Репела,  ініцьятор тых стрич. По одправі в слові до люди зазначыли істину вартости і потребу організуваня встрич з лемківском культуром для Лемків розсіяных по цілым краю, і не лем, народу лемківского, в 1947 році переселеного в рамах „Aкций Вісла”, прагнучого сохранити традыцию своіх предків, культуру, звычай, строі, пісьні народны, а вшытко тото при власний ідентиці, народности і релігіі.

Сьващенник выразили велику вдячнист для Газды Гміны і Міста Хоцянив Пана Томаша Кульчыньского за прихылнист, отвертіст і великій вклад в розвиток Лемківского Літа в Чмелові, також вшыткым мешканцьом Гміны Хоцянив за інтерграцию і взаімны реляциі, котры видно од вельо років. То причына до гордости, же потрафите так чудово вспівробыти і на каждий ден лучыти ся при вспільных ініцьятывах пошані і згоді.

По молитві пришол час на привитаня гости. Привитал іх Михал Репела яко проваджучий імпрезу, а ото Госьці:

 1. Бурмістр Міста і Гміны Хоцянив – Томаш Кульчиньскиі
 2. Шолтыс Чмелова – Мария Куземчак
 3. Староста Повіту Любіньского – Павел Клещ
 4. Ведучий Рады Міста і Гміны Хоцянув – Януш Сьліпко
 5. Член Рады Хоцянова – Павел Баран
 6. Член Рады Хоцянова – Анджей Кусьмерчык
 7. Член Рады Хоцянова – Піотр Вандыч
 8. Член Рады Хоцянова – Артур Вандыч
 9. Член Рады Хоцянова – Ева Голембовска
 10. Член Рады Хоцянова – Єжы Волецкі
 11. Член Рады Хоцянова – Марцін Сьліпко
 12. Член Рады Хоцянова – Генрик Осоліньскі
 13. Начальник Выділу Організациі і Кадр – Піотр Грушка
 14. Начальник Выділу Розвою і Утриманя – Тадеуш Кегле
 15. Секретар Міста і Гміны Хоцянув – Патриця Юго
 16. Надлісничи Надлісництва Хоцянув – Яцек Вісьнєвскі
 17. Член Рады Міста Любін – Томаш Гужыньскі

По привитаню Гости перший выступує ансамбль „Розтока”, представил обзерачом ауторскій выступ пісьні в лемківскых облечынях. По раз перший на Лемківскым Літі выступил Фолькльористичний ансамбль „Яжембінa”, котрий діят при Звязку Ренцістив, Ємеритив і Інвалідив в Хоцянові. Дуже гарний выступ публика нагородила велькыма ляпканями. По двох 45 – минутовых выступах пришол час для діти і молодежы, котры терпеливо чекали на занятя з анімациі провадженых през Регіональне Центрум Культуры в Хоцянрві. Не бракувало тіж выступів діти і молодежы на сцені. В рамах конкурсу выступували на сцені і презентували чудово поезию лемківску, сьпівали пісьні, або тыж грали на музичных інструментах. Понад 30 осиб зголосило ся до конкурсу пластичного – тема конкурсу – образ о Лемківскым Літі. Діты величественно презентували своі здібности. Вшыткы праці нагороджено памятками і презентами.

Не забракло тіж спорту, тоту дисциплину приготовыла Пані Аліця Куземчак. По хвилині пляц выполнил ся духом спортивной сопротивнистю, сьміхом і добром вспільном забавом. Вшыткы участникы остали ся  лемківскыма медалистами і нагороджены презентами. По заводах пришол зас час на выступы ансамблів. Появил ся на сцені зеспул „Подолянкi” з Полковиц сьпіваючы пісьні так по лемківскы, як і по польскы. По них на сцену вышол ансамбль „Файна Ферайна” під кєровництвом Кристофа Бочнєвича і тоты пірвали зобраных до таньця. Закінчыньом встричы была вспільна бесіда при столах. В радистной атмосфери, при акомпаняменті артистив Григория Поручника і Андрия Перегрима бесідували і сьпівали пісьні тоты меньше знаны, давны пісьні нашых дідив і прадідив, вітців, Лемків, пісьні котры разом з нима приіхали іщы з гір, з іх родинных сторин нашой дорогой, улюбленой Лемковины.

Милом атракцийом тогоричного Літа было одзначаня през о. прот. Богдана Репелы осиб, котры од років в особливий спосиб працювали на добро Фестівалю Лемківского Літа і причынили ся до його розвитку. Статуетками заслуженых для Лемківской Культуры Лемківского Літа одзначено: Пана Бурмістра Міста і Гміны Хоцянив Томаша Кульчыньскєго, Пана Павла Барана – члена Рады Міста Хоцянув, Пана Мирослава Воргача, Пана Грегоря Поручника, Артистычний Ансамбль „Фaйна Ферайна”, Ансамбль „Pозтока” і Регіональне Центрум Культуры в Хоцянові.

В особливий спосиб і вынятковий привитано найстаршу 97-літню участничку Паню Стефанію Гайтко, Лемкыню і парафянку Парафіі Православной в Любіні. Брала Она чынний уділ в тий подіі. О. прот. Богдан Репела в імени вшыткых зобраных і власным выразили слова подякуваня. П. Стефаніі жычыли довгих років здоровя, вшелеякой сприятливости, по чым загырмило традицийне Многая Літа.

Так ото мінул тогоричний Фестіваль Лемківского Літа в Чмелові.

Дякуєме вшыткым людьом доброй воли за жычливіст і поміч в організациі встричы. Тішыме ся, же гостинний і все сердечні нас витаючий Чмелів і Гміна Хоцянив єст місьцом взаімной пошаны вельо поколінь, котры хтят жыти в згоді і сохраняти власну традицию.

Маме надію на наступны подіі, событя, а гнеска повідаме вшыткым: дякуєме і до зобачыня!

Galeria: