Święta Boska Liturgia Jana Złotoustego.

Благословенно царство, Отца і Сына і Святого Духа, ныні і присно і во вікы віков.

Хор: Амин.

Ектенія Велика.

Mиром Господу помолимся

Хор по кажди просьбі сьпіват:

Господи помилуй

О свишнім мирi і спасені душ нашых, Господу помолимся.

Господи помилуй

О мирi всего мира, благостояні сьвятых Божых Церквей і соєдиненіi всіх, Господу помолимся.

О сьвятым храмі сем і с вірою, благоговінієм і страхом Божым входящых в онь, Господу помолимся.

О Блаженнійшым Митрополіті нашем Кир (імя) і боголюбивым архієпископі нашым Кир (імя), честным пресвітерстві, во Христі діяконстві, о всем причті і людех, Господу помолимся.

О предержащых властех нашых і о всем  христолюбивым войінстві, Господу помолимся.

О граді сем (веси сей), всяком граді, веси, страні і вірою жывущых в них, Господу помолимся.

О благораствореніі воздухов, о умноженіі плодов земных і вревені мирных, Господу помолимся.

О плавающых, путешествующых, недугующых, страждущых, пліненных і о спасеніі іх, Господу помолимся.

О ізбавитися нам от всякія скорби, гніва і нужды, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, твоєю благодатію.

        Пресьвятую,пречистую,преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу і приснодіву Марію,со всіми Сьвятыми помянувше, сами себе і друг друга і вес жывот наш Христу Богу предадим.

                       Хор: Тебі Господи.

Тиха молитва першого антифона:

Господи Боже наш неможливо описати Твою силу і збагнути славу.  Твоє милосердя безграничне і любов до люди невыповіджена. Сам, Владыко, посмотр в Своі  ласкавости на иас і на храм тот і дай нам і тым, котры молят ся з нами, богату ласку і милосердя.

Яко подобаєт Тебі всякая слава, чест і поклоненіє, Отцу і Сыну і Святому Духу, ныні і присно і во вікы віков.

Хор: Амин.

 

Антифон І недільний

 

Воскликните Господеви вся земля, пойте же  імени Єго, дадите славу хвалі Єго.

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

 

Рцыте Богу: коль страшна діла Твоя , во множестві силы Твоєя солжут Тебі вразі Твоі.

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси насю

 

Вся земля да поклонится Тебі і поєт Тебі, да поєт же імени Твоєму Вышній.

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Слава Отцу і Сыну і Святому Духу і ныні                і присно і во вікы віков, амин.

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

 

Антифон І повседенний

Благо єст ісповідатися Господеві і піти імени Твоєму , Вышній.

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

 

Возвіщати заутра милост Твою  і істинуТвою на всяку нощ.

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

 

Яко прав Господ, Бог наш і ніст неправды в нем.

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

 

Слава Отцу і Сыну і Святому Духу і ныні           і присно і во вікы віков, амин.

Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

 

Перший псалом ізобразительний

Благослови душе моя Господа і вся внутренняя моя імя святоє єго.

Благослови душе моя Господа і не забывай всіх воздаяній єго.

Очыщающаго вся беззаконія твоя, ісціляющаго вся недуги твоя.

Ізбавляющаго от істлінія жывот твой, вінчающаго тя милостію і щедротами.

Iсполняющаго во благих желаніє твоє, обновится яко орля юност твоя.

Творяй милостині Господ і судьбу всім обидимым.

Сказа пути своя Мойсеови, сыновом Ізраілевым хотінія своя.

Щедр і милостив Господ, долготерпелив і многомилостив.

Благослови душе моя Господа і вся внутренняя моя імя святоє єго.

Благословен єси Господи.

 

Мала ектенія

 

 Паки і паки миром Господу помолимся.

Хор. Господи помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.

Хор. Господи помилуй.

Пресьвятую,пречистую преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу і приснодіву Марию, со всіми Святыми помянувше, сами себе і друг друга і весь жывот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебі Господи.

 

Молнтва другого антифона

Господи Боже наш, спаси Свій нарід і поблагослов Своє наслідя. Заховай вшыткых членив Свойой Церкви. Осьвят тых, котры любят красу Твойой сьвятыні. Прослав іх Свойом божом силом і не опущай нас надіющых ся на Тебе.

Яко Твоя держава і Твоє єст царство і сила і слава, Отца і Сына і Сьвятого Духа, ныні і присно і во вікы віков.

Хор. Амин.

 

Антифон ІІ недільний

Боже ущедри ны і благослови ны бпросьвіти лице Твоє на  ны і помилуй ны .

Спаси ны  (нас), Сыне Божий, воскресий із мертвых поющія Ти: Аллилуя.

 

Да познаєм на земли пут Твой, во всіх языціх спасеніє Твоє.

Спаси ны  (нас), Сыне Божий, воскресий із мертвых поющія Ти: Аллилуя.

 

Да ісповідятся Тебі людіє, Боже, да ісповідятся Тебі людіє всі.

Спаси ны  (нас), Сыне Божий, воскресий із мертвых поющія Ти: Аллилуя.

 

Слава Отцу і Сыну і Сьвятому Духу і ныні  і присно і во вікы віков, амин,

Єдинородний Сыне і Слове Божий, безсмертен сый, і ізволивий спасения нашего ради воплотитися от сьвятыя Богородицы і Приснодівы Мариі, непреложно вочеловічывийся: распныйся же, Христе Боже, смертію смерт поправий, єдин сый Сьвятыя Тройцы, спрославляємый Отцу  і Сьвятому Духу, спаси нас.

 

Антифон повседенний

Господ воцарися, в ліпоту облечеся; облечеся в силу і препоясася.

Молитвами сьвятых Твоіх, Спасе, спаси нас.

 

Ібо утверди вселенную, яже не подвижится.

Молитвами сьвятых Твоіх, Спасе, спаси нас.

 

Сьвідінія Твоя увіришася зіло; дому Твоєму подобаєт сьвятыня, Господи, в волготу дни.

Молитвами сьвятых Твоіх, Спасе, спаси нас.

 

Слава Отцу і Сыну і Святому Духу і нині і присно і во вікы віков, амин,

Єдинородний Сыне і Слове Божий, безсмертен сый, і ізволивий спасения нашего ради воплотитися от сьвятыя Богородицы і Приснодівы Мариі, непреложно вочеловічывийся: распныйся же, Христе Боже, смертію смерт поправий, єдин сый Сьвятыя Тройцы, спрославляємый Отцу    і Сьвятому Духу, спаси нас.

 

Другий псалом ізобразительний

 

Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в  жывоті моєм, пою Богу моєму дондеже єсм.

Не надійтеся на князі на сыны человіческія, в них же ніст спасенія.

Господ хранит пришельцы сира і вдову приімет          і пут грішных погубит.

Воцарится Господ во вік, Бог Твой , Сіоне, в род       і род.

 

Слава Отцу і Сыну і Святому Духу і нині і присно і во вікы віков, амин,

Єдинородний Сыне і Слове Божий, безсмертен сый, і ізволивий спасения нашего ради воплотитися от сьвятыя Богородицы і Приснодівы Мариі, непреложно вочеловічывийся: распныйся же, Христе Боже, смертію смерт поправий, єдин сый Сьвятыя Тройцы, спрославляємый Отцу    і Сьвятому Духу, спаси нас.

 

Мала ектенія

            Паки і паки миром Господу помолимся.

Хор. Господи помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.

Хор. Господи помилуй.

Пресьвятую,пречистую преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу і приснодіву Марию, со всіми Святыми помянувше, сами себе і друг друга і весь жывот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебі Господи.

 

Тиха молитва третього Антифона:

Ты, Котри дарував нам тоты спільны і згідны молитвы і обіцяв выслухати просьбы двох або трох зобраных в імя  Твоє; отож тераз выслухай просьбы слуг Твоіх, жебы то вышло ім на корыст, подаючы нам в тым сьвіті познаня Твойой правды а в пришлым жытя вічне.

Яко благ і человіколюбец Бог єси і Тебі славу вщзслаєм, Отцу і сну і Сьвятому Духу, нні і присно і во вік віков.

Амин.

 

Антифон ІІІ

Прийдіте возрадуємся Господеві, воскликнем Богу Спасителю нашему.

 

В неділю: Спаси ны (нас), Сыне Божий, воскресий із мертвых, поющія ти: Аллилуя

В будни ден: Спаси ны (нас), Сыне Божий, во сьвятых дивен сый, поющія ти: Аллилуя.

 

Предвари лице Єго во ісповіданіі і во псалміх воскликнем Єму.

Спаси ны (нас), Сыне Божий, …

 

Яко Бог велий Господ і Цар велий по всей землі.

Спаси ны (нас), Сыне Божий, …

 

Блаженни

Во царствіі Твоєм, помяни нас Господи.

Блажені нищийі духом, яко тых єст царство небесне.

Блажені плачущиі, яко тиі утішатся.

Блажені  кротцы, яко тиі наслідят землю.

Блажені алчущиі і жаждущиі правды  , яко тиі наситятся.

Блажені милостивы, яко тиі помилованы  будут.

Блажені чистиі сердцем, яко тиі Бога узрят.

Блажені миротворцы, яко тийі сынове Божийі нарекутся.

Блажені ізгнаны правды  ради, яко тых єст царство небесноє.

Блажені єсте єгда поносят вам і ізженут і рекут всяк зол глагол на вы лжуще мене ради.

Радуйтеся і веселитеся, яко мзда ваша многа на небесіх.

 

Мали Вхід

Молитва малого входу:

Владыко Господи Боже наш, Ты котри установил єс на небі чыны і війско ангелів, архангелів,  жебы служли Твоі хвалі, розкаж сьвятым Ангелом товарішыти нам і разом з нами служыти і прославляти милосердя Твоє, боТобі належыт ся кажла слава, чест і поклон: Отцу і Сыну і Сьвятому Духу, тераз і все і на вікы. Амин.

 

По скінчню молитвы стоячы в царскых дверях священник благословит і повідат пілголосом:

Най вхід сьвятых Твоіх буде благословенний тераз і все і на вікы.

 Премудрост прости!

Хор. Прийдите поклонимся і припадем ко Христу.

Спаси ны (нас), Сыне Божий, …

 

Тропар, Кондак, Богородичен -по гласах.

 

Тиха молитва Трисьвятой Пісьні:

Боже сьвятий, Котри перебываш між Сьвятыми, Котрого Серафімы осьпівуют трисьвятым гласом і Херувімы славлят і Котрому вшыткы небесны силы покланяют ся. Ты вшытко сотворил з ничого, чловека сотворил на Свій образ і подобу, прикрашуючы його преружными дарами.

Даєш мудрист і розум тому хто просит, не гордиш гришником але пропонуєш покаяня для спасіня.

Ты  удостоіл нас своіх покірных і негідных слуг станути тераз перед сьвятым Твоім престолом, жебы принести Тобі належний поклон і хвалу.

Сам Владыко прийми трисьвяту  пісьню нашых грішных уст і в Своі доброті взглян на нас. Выбач нам кажду  добровільну і недобровільну провину, осьвят нашы душы і тіла і дозволь нам через вшыткы дны нашого жытя служыти Тобі ради молитв Пресьвятой Богородиці і всіх сьвятых, котры од віків Тобі служат.

Яко сьвят єси Боже наш і Тебі славу возслаєм, Отцу і Сыну і Сьвятому Духу, ныні і присно і во вікы віков.

Хор. Амин.

Сьвятий Боже, сьвятий крипкі, сьвятий безсмертний, помилуй нас. (3 р.)

Свящ. Кланят ся престолу і  одмавлят молитву

Благословен єси на славным престолі царствія Твоєго,  Котри сідиш на Херувімах в каждым часі, тераз і все і на вікы віків. Амин.

І іде за престол.

Слава: і Нні: Сьвятий безсмертний помилуй нас.

Сьвятий Боже, сьвятий крипкі, сьвятий безсмертний, помилуй нас. (1р.)

 

Чытаня Апостола.

 

Тиха молитва перед  чытаньом Евангелийі:

Человіколюбче Впадыко, засьвіт в сердцях нашых чысте сьвітло познаня Тебе Бога і отвор очы нашого розуму, жебы мы зрозуміли євангельску Твою науку.

Навчй нас шанувати Твоі благословенны заповди, жебы поконавшы тілесны спокусы духовно жыли, думали і поступували так як подабат ся Тобі, бо Ты єси просьвічыня душ і тілес нашых Христе Боже і Тобі славу оддаєме з Предвічным Твоім Отцем, Всесьвятым, Добрым і даючым жытя, Твоім Духом ныні і все і на вікы. Амин.

 

Чытаня Евангелийі.

 

Ектенія благальна.

Рцем всі от всея душы і от всего помышленія нашего рцем.

Хор. Господи помилуй.

Господи вседержытелю, Боже Отец нашых, молимтися , услышы і помилуй.

Хор. Господи помилуй.

Помилуй нас, Боже, по велицей  милости Твоєй, молимтися, услиши і помилуй.

Хор. Господи помилуй. 3 р.

                 Тиха молитва:

Господи Боже наш, прийми тоту сердечну молитву слуг Твоіх  і змилуй ся над нами по великому Твойому милосердю. Зышли Твоі щедры дары на нас і на вшыткых люди Твоіх, очекуючых од Тебе богатых милости.

Єще молимся о Блаженнійшым Митрополіті нашем Кир (імя) і боголюбивым архієпископі нашым Кир (імя), о служащых і послужывшых во сьвятым храмі сем і о отціх нашых духовнх і всей во Христі браті нашей.

Хор. Господи помилуй. 3 р.

Єще молимся о предержащых властех нашых  і всем  христолюбивым войінстві  єя, да тихоє і безмолвноє жытіє пожывем во всяком благочестийі і чстоті.

Хор. Господи помилуй. 3 р.

Єще молимся  о братях нашых, сьвященниціх, сьвященномонасіх і всем во Христі братстві нашем.

Хор. Господи помилуй. 3 р.

Єще молимся о блаженных і приснопамятных сьвятійшых патріарсіх православных і создателей сьвятаго храма сего і о всіх  преждепочывшых отціх і братях, зді  лежащых і повсюду православных.

Хор. Господи помилуй. 3 р.

Ту додают ся іншы просьбы

Єще молимся о плодоносящых і     добродіющых во сьвятім і всечестнім храмі сем, труждающыхся, поющых і предстоящых людех, ождающых от Тебе  велнкія і богатыя милости.

Хор. Господи помилуй. 3 р.

Яко милостив і человіколюбец Бог єси і Тебі славу возсилаєм, Отцу і Сыну і Сьвятому Духу, ныні і присно і во вікы віков

Хор. Амин.

 

Ектенія оглашенных

Помолитеся оглашенны Господеві.

Хор. Господи помилуй

Вірні, о оглашенных помолимся, да Господ помилуєт іх.

Хор. Господи помилуй                                 

Огласит іх словом істины.

Хор. Господи помилуй

Открыєт ім Євангелиє правды.

Хор. Господи помилуй

Соєдинит іх сьвятій Свойі, соборні і апостольскі  церкви.

Хор. Господи помилуй

Спаси, помилуй, заступи і сохрани іх, Боже Твоєю блпгодатію.

Хор. Господи помилуй

Оглашенні, главы ваша Господевi приклоните.

Тиха молитва о оглашеннх:

Господи Боже наш, котри жыєш на небі і споглядаш на покірных, Ты, котри послав спасіня роду людскому, Єдинородного Сына Твойого і Бога, Господа нашего Ісуса Христа, посмот на слуг своіх оглашенных (неохрещенных), котры схылили своі гоповы перед Тобом і учын іх быти гідными, в одповідным часі,купелі зновународжыня, одпущыня гріхів і одежы безсмертя. Зєднай іх з Свойом, сьвятом, соборном і апостольском Церквом і прилуч іх до выбраного Твойого стада.

 

Хор:Тебі Господи.

Да і тиі с нами славят пречестноє і великоліпоє імя Твоє, Отца і Сына і Сьвятого Духа, ныні і присно і во вікы віков.

Хор. Амин.

Єлицы оглашенны ізыдите; оглашенны, ізыдите ; єлицы оглашенны, ізыдите; да никто от оглашенных, єлицы вірні, паки і паки миром Господу помолимся.

               Молнтва вірных перша:

Дякуєме Тобі, Господи Боже сил, же учынил єс нас гідными і тепер станути пред сьвятым Твоім престолом і благати Твоє милосердя за нашы гріхы і за людскы несьвідомости. Боже приіми моліня наше і учын нас гідными приносити Тобі молитвы і благаня і жертвы (офіру літургічну) безкровны за вшыткых люди Твоіх і помож нам, котрых  призначыл єс до того служыня, силом Сьвятаго Твоєго Духа, без почутя вины і власной шкоды, з чсытым сумліньом призывати Тя в каждым часі і місци, жебы выслухуючы нас, был Ты милосердний для нас згідно до Твойой доброты.

 

Хор. Господи помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.

Хор. Господи помилуй.

Премудрост! Яко подобаєт Тебі всякая слава, чест і поклоненіє, Отцу і Сыну і Сьвятому Духу, ныні і присно і во вікы віков.

Хор. Амин

Паки і паки миром Господу помолимся.

  Друга  молитва вірных:

Добрий Человіколюбче, іщы і дуже раз іщ припадаме до Тебе і молиме ся

Хор. Господи помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.

Хор. Господи помилуй.

Премудрост! Яко да под державою Твоєю всегда храними, Тебі славу возсилаєм, Отцу і   Сыну і Сьвятому Духу, ныні і присно і во вікы віков

Хор: Амин.

Нихто з поневоленх тілеснми спокусами і розкошами не є гіднм приходити, ни приближати ся, або служти Тобі славний Царю. Бо служти Тобі  то штоси  великє і  страшне навет самм небеснм силамю Але ради Твойой  невповідженой і безгрішной милости до люди, Т не нарушуюч і не зміняюч божества, став ся xлове

 

Великій Вхід

Іже херувімы  тайно образующе і жывотворящей Тройці трисьвятую пісьнь припівающе, всякое   ныні жытейскоє отложым попеченіє.

Амин. Яко да царя всіх подимем, ангельскыми невидимо дориносима чынми. Аллилуя (3р.)

 

Eктенія просительна

 

Ісполним молитву нашу Господеві

Хор:   Господи помилуй.

О предложеных честных даріх Господу помолимся.

Хор:   Господи помилуй.

О сьвятым храмі сем і с вірою, благоговінієм і страхом Божым входящых в онь, Господу помолимся.

Хор:   Господи помилуй.

О ізбавитися нам от всякія скорби, гніва і нужды, Господу помолимся.

Хор:   Господи помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас Боже Твоєю благодатію.

Хор:   Господи помилуй.

Дне всего совершенна, сьвята, мирна

і безгрішна, у Господа просим.

Хор:   Подай Господи.

Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес нашых, у Господа просим.

Хор:  Подай Господи.

Прощенія і оставленія гріхов і прегрішеній нашых, у Господа просим.

Хор:  Подай Господи.

Добрых і полезных душам нашым і мира мірови, у Господа просим.

Хор:  Подай Господи.

Прочеє время жывота нашего в мирі і покаяніі скончати, у Господа просим.

Хор:  Подай Господи

Християнскія кончыны  жывота нашего, безболізнены, непостыдны, мирны і доброго отвіта на страшным судищы Христові просим.

Хор: Подай Господи

Пресьвятую,пречыстую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу і приснодіву Марію, со всіми Сьвятыми помянувше, сами себе і друг друга і весь жывот наш Христу Богу предадим.

                   Хор:  Тебі Господи.

Щедротами єдинородного Сына Твоєго, с нимже благословен єси, со пресьвятым, благым і жывотворящым Твоім Духом, ныні і присно і во вікы віков.

Хор:   Амин.

+ Мир всім!

Хор: І духови твоєму.

Возлюбим друг друга, да єдиномыслієм ісповімы

Хор: Отца і Сына і Сьвятого Духа, Тройцу єдиносущную і нераздільную.

 

Двери, двери, премудростію вонмім!

Хор:Вірую во єдинаго Бога Отца, вседержытеля,Творца небу і землі, видимым же всім і невидимым.

І во єдинаго Господа, Ісуса Христа, Сына Божія, єдинородного, іже от Отца рожденнаго прежде всіх вік.

Сьвіта от сьвіта, Бога істинна от Бога істинна, рожденна, несотворенна, єдиносущна Отцу, імже вся быша.

Нас ради человік і нашего ради спасенія сшедшаго с небес і воплотившагося от Духа Сьвята і Мариі Дівы і вочеловічшася.

Роспятаго же за ны при Понтийстім Пилаті і страдавша і погребенна.

І воскресшаго в третій ден по писанієм. І возшедшаго на небеса і сідящаго одесную Отца.

І паки грядущаго со славою судити жывым і мертвым, єгоже царствію не будет конца.

І в Духа Сьвятаго, Господа жывотворящаго, іже от Отца ісходящаго, іже со Отцем і Сыном спокланяєма і сославима, глаголавшаго пророкы.

Во єдину сьвятую, соборную і апостольскую Церков.

Ісповідую єдино крешеніє во оставленіє гріхов.

Чаю воскресенія мертвых.

І жызни будущаго віка. Амин.

 

Станем добри, станем со страхом, вонмім, сьвятоє возношеніє в мирі  приносити.

Хор: Милост мира, жертву хваленія.

+ Благодать Господа нашего Ісуса Христа і любы Бога Отца і причастіє Сьвятого Духа, буди со всіми вами.

Хор: І со духом твоім.

Горі імієм сердца.

Хор:Імамы ко Господу.

Благодарім Господа.

Хор: Достойно і праведно єст покланятися Отцу і Сыну і Сьвятому Духу, Тройці сьвятій єдиносущній і нераздільній

Побідную піснь поюще, вопіюще, взывающе і глаголюще.

 

Хор: Сьвят, сьвят, сьвят Господ Саваоф, ісполнь небо і земля славы Твоєя, осанна в вышніх, благословен грядий в імя Господне, осанна в вышніх.

Приймите ядите сіє єст тіло моє, єже за вы ломимоє во оставленіє грихов.

Хор:   Амин.

Пийте от нея всі, сія єст кров моя нового завіта, яже за вы і за многи ізливаємая во оставленіє грихов.

 Хор:  Амин.

Твоя от Твоіх Тебі приносяще, о всіх і зя вся.

 

Хор: Тебе поєм, Тебе благословим, Тебі благодарим, Господи і молимтися, Боже наш.

 

Ізрядно о пресьвятій, пречыстій, преблагословенній, славній Владычыці нпшей Богородиці і приснодіві Мариі.

Хор: Достойно єст яко воістинну блажти тя Богородицу, присноблаженную і пренепорочную і Матер Бога нашего. Честнійшую Херувім і славнійшую без сравненія Серафім, без істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаєм.

В первых помяни, Господи, Блаженнійшого Митрополіта нашего Кир ( імя) і Боголюбивого Архиєпископа нашего Кир (імя), іхже даруй сьвятым Твоім церквам в мирі, цілых, честных, здравых, долгоденствующых, право правящых слово Твоєя істины.

Хор: І всіх і вся.

І дажд нам єдинимы усты і єдиным сердцем славити і воспівати пречестноє і великоліпоє імя Твоє Отца і Сына і Сьвятого Духа, ныні і присно і во вікы віков

Хор: Амин.

І да будут милости великого Бога і Спаса нашего Ісуса Христа со всіми вами.

Хор: І со духом твоім.

 

Ектенія

Вся святия помянувше паки і паки миром Господу помолимся

Хор:Господи помилуй.

О принесенных і осьвященных, честных даріх, паки і паки миром Господу помолимся

Хор. Господи помилуй.

Яко да человіколюбец Бог наш, прієм я во сьвятий і пренебесний і мысленний свой жертвенник, в воню благоуханія духовнаго, возниспослет нам божественную благодать і дар сьвятаго Духа помолимся.

Хор.   Господи помилуй.

О ізбавитися нам от всякія скорби, гніва і нужды, Господу помолимся.

Хор.   Господи помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас Боже Твоєю благодатію.

Хор.   Господи помилуй.

Дне всего совершенна, сьвята, мирна

і безгрішна, у Господа просим.

Хор:   Подай Господи.

Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес нашых, у Господа просим.

Хор. Подай Господи.

Прощенія і оставленія гріхов і прегрішеній нашых, у Господа просим.

Хор. Подай Господи.

Добрых і полезных душам нашым і мира мірови, у Господа просим.

Хор. Подай Господи.

Прочеє время жывота нашего в мирі і покаяні скончати, у Господа просим.

Хор. Подай Господи

Християнскія кончыны  жывота нашего, безболізнены, непостыдны, мирны і доброго отвіта на страшнім судищы Христові просим.

Хор. Подай Господи

Соєдиненіє віры і причастіє сьвятого Духа іспросивше, сами себе і друг друга і весь жывот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебі Господи.

І сподоби нас, Владико, со дерзновенієм, неосужденно сміти призывати Тебе небесного Бога Отца і глаголати:

Отче наш, іже єси на небесіх,

да сьвятится імя Твоє;

да приідет царствіє Твоє;

да будет воля Твоя, яко на небеси і на земли.

Хліб наш насущний дажд нам днесь;

і  остави нам долгы наша, якоже і мы оставляєм  должником нашым,                                                              і не введи нас во іскушеніє,                                                       но ізбави нас от лукаваго.

ЯкоТвоє єст царство і сила і слава, Отца і сына і Сьвятого Духа, ныні і присно і во вікы віков.

Хор: Амин.

Мир всім.

Хор:І духови твоєму.

Главы ваша Господеві приклоните.

Хор: Тебі Господи.

Благодатію і щедротами і человіколюбієм єдинородного Сына Твоєго, с нимже благословен єси, со пресьвятым і благым і жывотворящым Твоім Духом, ныні і присно і во вікы віков.

Хор: Амин.

Сьвященник тримаючы в гори Сьв. Агнец повідат:

(В традцйі де котрых парафі вірны в тым часі клякают)

Вонмім! Сьвятая сьвятым.

Хор: Єдин сьвят, єдин Господ, сус Христос, во славу Бога Отца. Амин.

Сьвященник принимат Сьв. Причастя і колн сут              причастникы то приготовлят Св. Дары для причастя вірных. Як не є причастників, то сьвященник, одмавляючы приписаны молитвы, перекладат Св. Дары з дискоса до св. Чашы.

Потим тримаючы обома руками св. Чашу повідат:

Со страхом Божым і вірою приступите.

Хор: Благословен грядый во імя Господне, Бог Господ і явися нам.

 

Як сут причастникы, то сьвященник одмавлят молитву перед Св. Прнчастям:                                                                                                     Вірую Господи і ісповідую яко ты єси воістинну Христос Сын Бога жываго, пришедий в мир грішния спасти, от нихже первий єсм я.

Іщы вірую, яко сиє єст самоє Пречыстоє Тіло Твоє і сия єст самая Честная Кров Твоя. Молюся убо Тебі: помилуй мя і прости мі прегрішеня моя, вольная і невольная, яже словом, яже ділом, яже відінієм і невідінієм і сподоби мя неосужденно причаститися Пречыстых Твоіх Таін, во оставленіє гріхів і в жызнь вічную. Амин.

Вечери Твоєя тайния днесь, Сыне Божий, причастника мя прийми; не бо врагом Твоім тайну повім, ни лобзанія Ти дам, яко Юда, но яко разбійник ісповідаю Тя:

Помяни мя, Господи єгда приідеши во царствіі Твоім.

Помяни мя, Владыко, єгда приідеши во царствіі Твоім.

Помяни мя, Сьвятый, єгда приідеши во царствіі Твоім.

Да не в суд, іли в осужденіє будет мі причащеніє сьвятых Твоіх Таін, Господи, но во ісціленіє душы і тіла.

Боже, милостив буди мі гришному.

Боже, очысти гріхы моя і помилуй мя.

Без чсла согрішых, Господи, прости мі.

Хор в часі причастя сьпіват запричастен.

 

+ Спаси, Боже, люди Твоя і благослови достояніє Твоє.

Хор: Видіхом сьвіт істинний, пріяхом Духа небеснаго, обітохом віру істинную, нераздільній сьвятій Тройці покланяємся, та бо нас спасла єст.

+ Всегда ныні і присно і во вікы віков.

Хор: Амин. Да ісполнятся уста наша хваленія Твоєго, Господи, яко да поєм славу Твою, яко сподобил єси нас причаститися сьвятым Твоім, божественным,  безсмертным і жывотворящым Тайнам: соблюди нас во Твоєй сьвятыні, вес ден поучатися правді Твоєй. Аллилуя (3 р.).

 

Прости! Приімше божественных, сьвятых, пречыстых, безсмертных і жывотворящых, страшных Христовых Таін, достойно благодарім Господа.

Хор. Господи помилуй.

Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.

Хор. Господи помилуй.

Ден вес совершен, сьвят, мирен і безгрішен іспросивше, сами себе і друг друга і вес жывот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебі Господи

Яко Ты єси осьвященіє наше і Тебі славу возсылаєм, Отцу і Сыну і Сьвятому Духу, ныні і присно і во вікы віков.

 

Хор. Амин.

С миром ізыдем

Хор. О імени Господни.

Господу помолимся.

Хор. Господи помилуй

Благословляяй благословящыя Тя, Господи і осьвящаяй на Тя уповающыя, спаси люди твоя і благослови достояніє Твоє, ісполненіє церкви Твоєя сохрани, осьвяти люблящиыя благоліпіє дому Твоєго; Ты тіх воспрослави божественною Твоєю силою і не остави нас уповяющых на Тя. Мир мірови Твоему даруй, церквам Твоім, сьвященником, властем нашым, воінству і всім людем Твоім. Яко всякоє даяніє благо і всяк дар совершен свыше єст, сходяй от Тебе Отца сьвітов і Тебі славу і благодареніє і поклоненіє возсылаєм, Отцу і Сыну і Сьвятому Духу, ныні і присно і во вікы віков.

Хор: Амин: Буди імя Господне      благословенно от ныні і до віка (3р.)

+ Благословеніє Господне на вас, Того благодатію і человіколюбієм, всегда, ныні і присно і во вікы віков.

Хор: Амин.

Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.

Хор: Слава: І Ныні: Господи помилуй (3р.). Благослови.

(Воскресий із мертвых) Христос істинний Бог наш, молитвами пречыстия своєя Матере, сьвятых славных і всехвальных Апостолов, іже во сьвятых отца нашего Йоана Злотоустого і всіх Сьвятых, помилуєт і спасет нас, яко благ і человіколюбец.

Хор: Амин.

 

Тропари:

  1. Глас 1:

Тропарь
Камени запечатанo от иудей и воином стрегущим Пречистое Тiло Твое, воскресл еси тридневный, Спасе, даруяй мирови жизнь. Сего ради силы небесныя вопияху Ти, Жизнодавче: слава воскресению Твоему, Христе, слава Царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едине Человеколюбче.
Богородичен
Гавриилу, вещавшу Тебе Дiво, радуйся, со гласом воплощашеся всiх Владыка, в Тебе, Святuм Кiвотi, якоже рече праведный Давид: явилася еси ширшая небес, поносивши Зиждителя Твоего. Слава всельшемуся в Тя, слава прошедшему iз Тебе, слава свободившему нас Рождеством Твоiм.

Кондак: Воскресл еси яко Бог iз гроба во славi, i мiр совоскресил еси; i естество человiческое яко Бога воспiвает Тя, i смерть iсчезе; Адам же лiкует, Владыко; Ева нынi от уз iзбавляема радуется, зовущи: Ты еси, iже всiм подая, Христе, воскресенiе.

  1. Глас 2:

Тропарь
Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества: егда же i умершия от преiсподних воскресил еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебi.
Богородичен
Вся паче смысла, Вся преславная Твоя, Богородице, таiнства, чистоте запечатанной, и девству храниму, Мати позналася еси неложна, Бога рождши iстиннаго; Того моли спастися душам нашим.

 Кондак:  Воскресл еси от гроба, Всесильне Спасе, i ад видiв чудо, ужасеся, и мертвиi восташа; тварь же видящи срадуется Тебi, i Адам свеселится, i мир, Спасе мой, воспiвает Тя присно.

  1. Глас 3:

Тропарь
Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори державу мышцею Своею Господь, попра смертiю смерть, первенец мертвых бысть; iз чрева адова iзбави нас, i подаде мирови велию милость.
Богородичен
Тя Ходатайствовавшую спасенiе рода нашего, воспiваем, Богородице Дiво: плотiю бо от Тебе восприятую Сын Твой i Бог наш, Крестом восприiм страсть, iзбави нас от тли яко Человеколюбец.

Кондак:  Воскресл еси днесь iз гроба, Щедре, i нас возвел еси от врат смертных; днесь Адам ликует, i радуется Ева, вкупi же i пророцы с патрiархи воспiвают непрестанно Божественную державу власти Твоея.

  1. Глас 4:

Тропарь
Свiтлую воскресенiя проповiдь от Ангела увiдiвша Господнi ученицы i прадеднoе осужденiе отвергша, апостолом хвалящася глаголаху: iспровержеся смерть, воскресе Христос Бог, даруяй мирови велию милость.
Богородичен
Еже от вiка утаенное, и Ангелом несвiдомое таiнство, Тобою, Богородице, сущим на землi явися Бог, в неслiтном соединениi воплощаем, i Крест волею нас ради восприiм, iмже воскресив первозданного, спасе от смерти душы наша.

Кондак: Спас i Избавитель мой iз гроба, яко Бог, воскреси от уз земнородныя, i врата адова сокруши, i яко Владыка воскресе тридневен.

  1. Глас 5:

Тропарь
Собезначальное Слово Отцу i Духови, от Дiвы рождшееся на спасенiе наше, воспоiм, вiрниi, i поклонимся, яко благоволи плотiю взыiти на крест, i смерть претерпiти, i воскресити умершия славным воскресенiем Своiм.
Богородичен
Р
адуйся, двере Господня непроходимая. Радуйся, стiно i покрове притекающих к Тебi. Радуйся, необуреваемое пристанище i неiскусобрачная, рождшая плотiю Творца Твоего i Бога, молящи не оскудiвай от воспiвающих, i кланяющихся рождеству Твоему.

Кондак: Ко аду, Спасе мой, сошел еси, i врата сокрушивый яко Всесилен, умерших яко Создатель совоскресил еси, i смерти жало сокрушил еси, i Адам от клятвы iзбавлен бысть, Человiколюбче, тiмже всi зовем: спаси нас, Господи.

  1. Глас 6:

Тропарь
Ангельския силы на гробi Твоем i стрегущии омертвuша, i стояше Мария во гробi, iщущи Пречистаго Тiла Твоего. Плiнил еси ад, не iскусився от него; срiтил еси Дiву, даруяй живот. Воскресый iз мертвых, Господи, слава Тебi.
Богородичен
Благословенную нарекий Твою Матiр, пришел еси на страсть вольным хотiнiем, возсияв на Кресте, взыскати хотя Адама, глаголя Ангелом: срадуйтеся Мнi, яко обрiтеся погибшая драхма. Вся мудре устроiвый, Боже наш, слава Тебi.

Кондак: Живоначальною дланiю умершия от мрачных удолiй Жизнодавец воскресив всiх Христос Бог, воскресенiе подаде человiческому роду: есть бо всех Спаситель, воскресенiе i живот, i Бог всiх.

  1. Глас 7:

Тропарь
Разрушил еси Крестом Твоiм смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач преложил еси, i апостолом проповiдати повелiл еси, яко воскресл еси, Христе Боже, даруяй мирови велию милость.
Богородичен
Яко нашего воскресенiя сокровище, на Тя надiющиеся, Всепiтая, от рова i глубины прегрешенiй возведи; Ты бо повинныя грiху спасла еси, рождши Спасенiе наше; яже прежде рождества Дiва, i в рождествi Дiва, i по рождествi паки пребываеши Дiва.

Кондак: Не ктому держава смертная возможет держати человiки: Христос бо сниде, сокрушая i разоряя силы ея; связуемъ бывает ад, пророцы согласно радуются, предста, глаголюще, Спас сущим в вiрi: iзыдите, вiрниi, в воскресенiе.

  1. Глас 8:

Тропарь
С высоты снизшел еси, Благоутробне, погребение приял еси тридневное, да нас свободиши страстей, Животе и воскресение наше, Господи, слава Тебе.
Богородичен
Iже нас ради рождейся от Дiвы, i распятiе претерпiв, Благий, iспровергий смертiю смерть, i воскресенiе явлей яко Бог, не презри, яже создал еси рукою Твоею; яви человiколюбiе Твое, Милостиве, приiми рождшую Тя Богородицу молящуюся за ны; i спаси, Спасе наш, люди отчаянныя.

Кондак: Воскрес iз гроба, умершия воздвигл еси, i Адама воскресил еси, и Ева ликует во Твоiм воскресенii, i мiрстii концы торжествуют еже iз мертвых востанiем Твоiм, Многомилостиве.