Święto BMP w Lubinie.

W sobotę 10 września 2022r. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubinie obchodziło święto z okazji 3 rocznicy  działalności.  Spotkanie odbyło się w domu parafialnym Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie. Zebranych modlitewnie przywitał ks. prot. Bogdan Repeła, proboszcz parafii. Duchowny rozpoczynając spotkanie dodał: „Jest to dla nas czas ogromnie radosny, wielkiej satysfakcji i pełen dobrych wspomnień.  To także moment podsumowania i docenienia ogromnego wysiłku, czasem nawet tytanicznej pracy, jaką włożyliście jako prawosławna młodzież dla parafii i dobra Cerkwi.  Jestem z Was ogromnie dumny! – podkreślił proboszcz”. Na przestrzeni trzech ostatnich lat  prawosławna młodzież w Lubinie dokonała wielu wspaniałych inicjatyw, wdrażając je w życie. Wykazała się ogromnym wyczuciem postrzegania i rozumienia istoty życia Cerkwi, nade wszystko zachowując własny rozwój duchowy. Uczestniczyła i uczestniczy  w zajęciach katechetycznych, w szczególności dbając o życie liturgiczne i sakramentalne. Wykazuje zapał do nauki języka cerkiewnosłowiańskiego oraz śpiewu cerkiewnego i wszelkich inicjatyw życia parafii. Wielu z nich jest już dzisiaj studentami, których bardzo ciepło wspominamy  za ich owocną współpracę,  Partycję Horbal, Oliwię Andrejczyn, Marka Oleśniewicza, Filipa Froździaka, i wielu innymi kolegów i koleżanek z naszej parafii. Obecnie dwoje uczniów, członkowie Zarządu BMP w Lubinie, kontynuuje trud nauki w diecezjalnej szkole śpiewu i nauki języka cerkiewnosłowiańskiego w Cieplicach.  Jedna osoba, przewodniczący BMP w Lubinie  Radosław Szmajda, ukończył z wyróżnieniem w tym roku szkołę średnią w Lubinie i zdając egzamin dojrzałości podjął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Z tego powodu podczas spotkania, w sposób szczególny BMP w Lubinie na czele z proboszczem wyraziło wdzięczność za wieloletnią współpracę naszemu koledze, życząc wytrwałości w drodze powołania.  Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej lubińska prawosławna młodzież w 2019r. zainicjowała własną działalność w wydawnictwie prawosławnego miesięcznika Głos Wiary, a także portalu i radia internetowego o tej samej nazwie. Nawiązała współpracę z prawosławną młodzieżą z poza terenu własnej diecezji, w Dubinach, Hajnówce, Białymstoku i Warszawie.  Z pewnością jest to wielki sukces dla naszego młodego pokolenia wiernych prawosławnej Cerkwi, dlatego cieszymy się i będziemy wspierać naszą młodzież.  Życzymy wielu dalszych sukcesów i mądrego patrzenia na świat, rozwoju, sił duchowych, a nade wszystko Błogosławieństwa Bożego. Młodzież jest przyszłością Cerkwi, to przed nią będą stawały nowe wyzwania, często niełatwe, ale wierzymy, że sprostają wszelkim zadaniom. W październiku br. rozpocznie się druga kadencja BMP w Lubinie, dlatego już dziś pragniemy życzyć naszej młodzieży, aby Miłościwy Bóg Błogosławił Wam w trudach Waszej pracy.

Agnieszka Repeła.