Święto lubińskiej parafii.

Liturgiczne wspomnienie  Dnia  Zesłania Ducha Świętego na Apostołów każdego roku jest czasem  szczególnym  dla społeczności  lubińskiej Cerkwi, albowiem w tym dniu obchodzi ona swoje parafialne święto. Tego roku   28 maja parafianie przeżyli ten dzień w sposób szczególny  i wyjątkowy, z uwagi na fakt,  iż było to pierwsze nabożeństwo sprawowane przez J.E. Arcybiskupa Jerzego Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej w Lubinie.   Przed nabożeństwem Świętej Boskiej Liturgii u progu świątyni Władykę witały dzieci lubińskiej parafii, a także Starosta  lubińskiej Cerkwi Bazyli Dziadyk oraz proboszcz  Ks. prot. Bogdan Repeła, którzy przybliżyli Władyce historię lubińskiej i prosili władykę o modlitwę i arcypasterskie błogosławieństwo. Wśród licznie zgromadzonych wiernych podczas Świętej Boskiej Liturgii Arcybiskupowi asystowało duchowieństwo z dekanatów lubińskiego, zielonogórskiego i wrocławskiego. O modlitewny nastrój nabożeństwa zatroszczył się chór parafialny pod dyrygenturą Anny Andrianow.  Po przeczytaniu fragmentu świętej Ewangelii arcybiskup Jerzy wygłosił homilię. Hierarcha przybliżył  znaczenie i symbolikę  celebrowania Dnia Ducha Świętego, następującego po Święcie Pięćdziesiątnicy.    Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście w osobach   Prezesa Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie pana Piotra Milczanowskiego,  Nadleśniczego Nadleśnictwa Chocianów – Stanisława Mazana oraz panią dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lubinie  Violettę Kwiatkowską.  Podczas Świętej Boskiej Liturgii wielu wiernych przystąpiło do sakramentu śww.  Spowiedzi i Eucharystii. Po nabożeństwie Władyka zebranemu duchowieństwu i wiernym oraz wyraził głęboką radość z liturgicznego przeżywania dnia Ducha Świętego razem z wiernymi lubińskiej parafii.   Na zakończenie, głęboką wdzięczność hierarsze wyraził  ks. proboszcz   Bogdan Repeła,  dziękując  Władyce  za  duchową opiekę, arcypasterskie błogosławieństwo  oraz  wsparcie  dla lubińskiej wspólnoty.