Święto Objawienia Pańskiego. Chrzest Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Święto Objawienia Pańskiego, Epifania, Teofania,  Chrzest Pański, Jordan. Każda z tych nazw określa dzisiejsze święto, które wraz z Bożym Narodzeniem jest jednym z dwunastu największych świąt roku liturgicznego świąt cerkiewnych.
Cud na rzeką Jordan: https://www.youtube.com/watch?v=a40pniiaOuM