Święto parafialne w Lubinie

Dla prawosławnej społeczności wiernych z Lubina i okolic jednym z najbardziej oczekiwanych dni roku liturgicznego jest Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, albowiem w tym dniu lubińska Cerkiew obchodzi parafialne święto. Tego roku wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz wiernych, świętu przewodniczył Ordynariusz naszej Diecezji, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński.  U progu świątyni Ekscelencję tradycyjnie witały parafialne dzieci w ludowych łemkowskich strojach.   Następnie słowa podziękowania i powitania skierowało Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubienie, prezentując Władyce album ze swej działalności poszerzonej o wydawnictwo czasopisma „Głosu Wiary”. Chlebem i solą, wraz z życzeniami w imieniu całej wspólnoty parafialnej Władykę przywitał Starosta Cerkiewny Bazyli Dziadyk. Następnie głos zabrał proboszcz lubińskiej parafii, ks. prot. Bogdan Repeła, dziękując Ekscelencji za przybycie, wyraził wielką radość ze spotkania na tegorocznym święcie parafialnym, prosząc o modlitwę i arcypasterskie błogosławieństwo dla całej parafialnej wspólnoty oraz modlitwę za wszystkich tych, którzy odeszli do wieczności i byli od początku budowniczymi erygowania parafii i inicjatorami życia parafialnego w Lubinie.   Na tegorocznych uroczystościach świątecznych licznie zgromadzili się wierni z Lubina i okolicznych parafii.  Uczestniczyli w   Świętej Boskiej Liturgii, przystępując do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.   Swoją obecnością zaszczycili także duchowni Ks. mitrat Igor Popowicz z Przemkowa, Ks. mitrat Sławomir Kondratiuk z Zimnej Wody, Ks. dr mitrat Dariusz Ciołka z Rudnej i Głowa, Ks. prot. Lubomir Worhacz z Legnicy. Ks. prot. Sławomir Sorokanycz  ze Studzionek, Ks. prot. Michał Koval z Torzymia i Słubic, Ks. ihum. Jerzy Omelianiuk z Buczyny, Ks. Marek Kiślak z Wałbrzycha, Ks. dr Igor Habura z Samborza, Ks. Jarosław Szmajda z Leszna Górnego, Ks. Adam Horbal z Malczyc i Michałowa, oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz z wrocławskiej Katedry i ks. protodiakon Dariusz Makuch z Malczyc i Michałowa.  Podczas świątecznego nabożeństwa śpiewał chór parafialny. Homilię świąteczną wygłosił Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy. W słowach do wiernych Władyka podkreślił istotę i znaczenie uczestnictwa w naszym życiu codziennym Łaski Ducha Świętego, o Bożym planie zbawienia rodu człowieczego, często nie pojmowanego w sposób zwyczajny przez człowieka oraz wielkiej nieograniczonej miłości Boga do człowieka, a także o warunkach i sposobach objawienia się Boga w Trójcy Świętej Jedynego na przestrzeni wieków, celem naszego przebóstwienia.Po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii rozpoczęto Molebień wraz z procesją wokół świątyni, wyrażając tym samym dziękczynienie Stwórcy za Dary Ducha Świętego w naszym codziennym życiu, prosząc o błogosławieństwo Boże na przyszłość.  Na koniec Słowo do zgromadzonych skierował raz jeszcze Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy, dziękując wszystkim za udział w tegorocznym święcie. Następnie słowa wdzięczności, do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego skierował proboszcz parafii, ks. prot. Bogdan Repeła dziękując Władyce za przybycie na tegoroczne święto, duchowe przewodnictwo, modlitwę i arcypasterskie błogosławieństwo. Podziękowania skierowano także do duchowieństwa oraz wiernych, wszystkich zebranych na wspólnej modlitwie, a także chóru parafialnego dzieci i młodzieży. Podczas tegorocznego święta odznaczono Orderem III Stopnia, Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny panią Olgę Kanię, a także Listem Pochwalnych za pracę dla dobra Cerkwi pana Józefa Czyrniańskiego. Na zakończenie, proboszcz lubińskiej parafii dziękując wszystkim zebranym za udział w tegorocznym święcie, życzył wszystkim zdrowia, oraz wszelkich Łask  Ducha Świętego, zapraszając zebranych na wspólną świąteczną agapę.