Święto Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.

Święto Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.

Dnia 13 czerwca 2022r. społeczność wiernych Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubnie obchodziła swoje święto parafialne, któremu w Świętej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa, dostojnych gości oraz wiernych prawosławnej Cerkwi. U progu świątyni Ekscelencję tradycyjnie witały dzieci lubińskiej parafii w ludowych łemkowskich strojach.   Następnie chlebem i solą ze słowami powitania i podziękowania za przybycie na tegoroczne święto skierował Starosta lubińskiej parafii Bazyli Dziadyk, a po nim głos zabrał proboszcz lubińskiej parafii, ks. prot. Bogdan Repeła, dziękując Ekscelencji za przybycie i prosząc o arcypasterskie błogosławieństwo oraz duchową opiekę nad parafią i jej wiernymi.  Proboszcz poprosił także Władykę o szczególną modlitwę za wszystkich tych, którzy odeszli do wieczności i byli od początku budowniczymi lubińskiej parafii, a także za inicjatorów życia parafialnego, duchowieństwo lubińskiej parafii, które na przestrzeni 73 lat istnienia parafii organizowali w Lubinie życie duchowe,  a także tych, których w tegoroczną rocznicę 75-lecia Akcji Wisła wspomina cała nasza Cerkiew.  Na tegorocznych uroczystościach świątecznych licznie zgromadzili się wierni z Lubina i okolicznych parafii.  Uczestniczyli w   Świętej Boskiej Liturgii, przystępując do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.   Swoją obecnością zaszczycili czcigodni duchowni w osobach: Ks. mitrat Sławomir Kondratiuk, dziekan dekanatu lubińskiego, proboszcz parafii w Zimnej Wodzie, Ks. mitrat Igor Popowicz, dziekan dekanatu zielonogórskiego, proboszcz parafii w Przemkowie, Ks. mitrat Jerzy Szczur, proboszcz wrocławskiej Katedry Prawosławnej, Ks. dr mitrat Dariusz Ciołka z Rudnej i Głowa, Ks. prot. Bazyli Sawczuk z Jeleniej Góry,  Ks. prot. Lubomir Worhacz z Legnicy. Ks. prot. Sławomir Sorokanycz  ze Studzionek, Ks. prot. Andrzej Dudra z Zielonej Góry, Ks. prot. Marek Bonifatiuk ze Zgorzelca, Ks. prot. Michał Koval z Torzymia i Słubic, Ks. prot. Jarosław Biryłko ze Stargardu Szczecińskiego, Ks. Igumen Spirydon ( Kuziak) z Ząbkowic Śląskich,  Ks.  Jarosław Szmajda z Leszna Górnego, którego podczasz świętej Boskiej Liturgii w Lubinie  podniesino do godności protoprezbitra,  Ks. Adam Horbal z Malczyc i Michałowa, oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz z wrocławskiej Katedry Prawosławnej, ks. protodiakon Dariusz Makuch z Malczyc i Michałowa i ks. prot. Josef Matusiak z wrocławskiej Katedry Prawosławnej. W tegorocznym parafialnym święcie lubińska parafia miała zaszczyt gościć licznie przybyłych Gości w osobach: Panią Senator RP Dorotę Czudowską, Panią Poseł na Sejm RP Ewę Szymańską, Pana Starostę Powiatu Lubińskiego Pawła Kleszcz, Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów Pana Tomasza Kulczyńskiego, Pana Dyrektora ds. Górnictwa KGHM Polska Miedź S.A, Jana Zimroza, Pana Dyrektora Pracowniczego OZG Rudna Pawła Kurę, Pana Dyrektora Naczelnego KGHM OZG Polkowice-Sieroszowice Marisza Kręgiel, Pana Dyrektora Naczelnego Zakładów Hydrotechnicznych KGHM Przemysława Nowaka,  Pana Dyrektora Naczelnego Huty Miedzi Cedynia, Ryszarda Jaśkowskiego z małżonką Anną Jaśkowską, Pana Dyrektora Naczelnego KGHM Huty Miedzi Legnica, Michała Świderskiego, Pana Prezesa Szpitala MCZ w Lubinie Piotra Milczanowskiego,  Panią Przewodniczącą Rady Powiatu, Jadwigę Musiał, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubinie Elżbietę Giżewską, Sołtys Trzmielowa, Panią Rozalię Kuzemczak, Radnego Miasta Lubin Pana Tomasza Górzyńskiego, Radnego miasta Chocianów Pawła Barana. Homilię świąteczną wygłosił do zgromadzonych ks. mitrat Jerzy Szczur, podkreślając istotę i znaczenie uczestnictwa w naszym życiu Łaski Ducha Świętego, Kaznodzieja przybliżył sens Bożego planu zbawienia rodu człowieczego, często nie pojmowanego w sposób zwyczajny przez człowieka, a także wielkiej i nieograniczonej miłości Boga do człowieka oraz warunkach i sposobach objawienia się Boga w Trójcy Świętej w naszym życiu, tym którzy trwają w wierności Cerkwi i Tradycji Świętej, w ciągłym udoskonalaniu się. Po nabożeństwie, tradycyjnie jak w każde parafialne święto rozpoczęto dziękczynienie w procesji wokół świątyni z czytaniem wybranych perykop Ewangelii i modlitwy o Dary Ducha Świętego w naszym życiu codziennym i Boże błogosławieństwo. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy. W słowach do wiernych Władyka podkreślił istotę i sposób działania Łaski Ducha Świętego wyrażając naukę Cerkwi o pneumatologii, zbawczego pośrednictwa i obecności działania Ducha Świętego w obszarze cerkiewnym oraz poznawaniu i przekazywaniu wiary w naszym życiu codziennym. Na koniec Hierarcha podziękował wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę i przygotowanie święta, księdzu proboszczowi, Radzie Parafialnej, Chórowi oraz wiernym. Bractwu Młodzieży Prawosławnej za trud i działalność w obszarze Prawosławnych Mediów Internetowych: Prawosławnego Portalu, Radia i Gazety „Głos Wiary”.  Następnie słowa wdzięczności, do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego skierował proboszcz parafii, ks. prot. Bogdan Repeła dziękując Władyce za przybycie na tegoroczne święto, duchowe przewodnictwo, modlitwę i arcypasterskie błogosławieństwo. Podziękowania skierowano także do licznie zgormadzonych gości, duchowieństwa oraz wiernych, wszystkich zebranych na wspólnej modlitwie, a także chórowi parafialnemu, dzieciom i młodzieży prawosławnej, a także pracownikom RTBS Lubin na czele z Panem Prezesem Tomaszem Jegerem za wyrozumiałość i wzorową organizację pracy budowy pobliskiej kamienicy przy ulicy 1 Maja w Lubinie,  która dokonała wszelkich starań, aby świąteczne uroczystości mogły odbyć się  bez zakłóceń za co cała społeczność parafialna jest niezmiernie wdzięczna. Na zakończenie, proboszcz lubińskiej parafii dziękując wszystkim zebranym za udział w tegorocznym święcie, życzył wszystkim zdrowia oraz wszelkich Łask Ducha Świętego, zapraszając wszystkich zebranych na wspólną świąteczną agapę i na kolejne parafialne święto w Lubinie.