Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Lubinie.

W dniu 27 września każdego roku Cerkiew obchodzi jedno z dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Tego roku w wigilie święta czynny udział w nabożeństwie wieczornym wzięły  dzieci parafialnego chóru dziecięcego. Było to dla parafii wielkie przeżycie i radość. Dziękujemy najmłodszym parafianom za piękną modlitwę, życząc wytrwałości i Bożego błogosławieństwa.