Święto Świętego Maksyma Gorlickiego.

Parafia Prawosławna Św. Trójcy w Lubinie zaprasza wiernych do udziału w nabożeństwach ku czci Świętego Maksyma Gorlickiego.

W czwartek 5.09.2019r. w lubińskiej Cerkwi odprawione zostanie nabożeństwo Akatystu o godzinie 17:00.

W piątek w dzień Święta Św. Maksyma Gorlickiego celebrowana będzie Święta Boska Liturgia o godz. 9:00.