1

DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Co to jest darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Tak podpo­wiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwier­dza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”.
Podkreślmy: o darowiź­nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę­ty, które do nas należą.

Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 – ustawy o pdof):
– możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,

Więcej informacji na : https://poradnik.ngo.pl/darowiznyŚWIECZKA INTENCYJNA – DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO
eZAPISKA ZA ZMARŁYCH – DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Podstawowe informacje dotyczące e-Zapisek:

– W polu tekstowym wpisz po przecinku imiona umarłych chrześcijan.
– Zapiski będą czytane w ciągu tygodnia na wszystkich liturgiach w Cerkwi Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.
– Jeśli po tygodniu zechcesz znowu przesłać zapiskę – ponownie uzupełnij formularz.
– Osobno prześlij zapiskę za żywych i osobno za dusze zmarłych.
eZAPISKA ZA ZDROWIE – DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Podstawowe informacje dotyczące e-Zapisek:

– Wpisz po przecinku imiona żyjących chrześcijan i dodaj opis intencji. Opis można uzupełnić o dodatkowe informacje
(np. chory, w podróży, młodzieniec – także skrótem (ch.), (podr.), (mł.)).
– Zapiski będą czytane w ciągu tygodnia na wszystkich liturgiach w Cerkwi Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.
– Jeśli po tygodniu zechcesz znowu przesłać zapiskę – ponownie uzupełnij formularz.
– Osobno prześlij zapiskę za żywych i osobno za dusze zmarłych.
Prawosławne Media Internetowe Głos Wiary – darowizna na cele kultu religijnego

Co to jest darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Tak podpo­wiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwier­dza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”.
Podkreślmy: o darowiź­nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę­ty, które do nas należą.

Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 – ustawy o pdof):
– możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,

Więcej informacji na : https://poradnik.ngo.pl/darowizny