1

eZAPISKA ZA ZMARŁYCH – DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Podstawowe informacje dotyczące e-Zapisek:

– W polu tekstowym wpisz po przecinku imiona umarłych chrześcijan.
– Zapiski będą czytane w ciągu tygodnia na wszystkich liturgiach w Cerkwi Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.
– Jeśli po tygodniu zechcesz znowu przesłać zapiskę – ponownie uzupełnij formularz.
– Osobno prześlij zapiskę za żywych i osobno za dusze zmarłych.
eZAPISKA ZA ZDROWIE – DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Podstawowe informacje dotyczące e-Zapisek:

– Wpisz po przecinku imiona żyjących chrześcijan i dodaj opis intencji. Opis można uzupełnić o dodatkowe informacje
(np. chory, w podróży, młodzieniec – także skrótem (ch.), (podr.), (mł.)).
– Zapiski będą czytane w ciągu tygodnia na wszystkich liturgiach w Cerkwi Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.
– Jeśli po tygodniu zechcesz znowu przesłać zapiskę – ponownie uzupełnij formularz.
– Osobno prześlij zapiskę za żywych i osobno za dusze zmarłych.