1

Materiały dla klasy 1 sp

Lubin, 18.10.2020r. 
CIX. 
Drodzy Rodzice i Uczniowie, od dnia 19.10.2020r. dokonamy próby przejścia na zajęcia zdalne z uczniami w naszym 
Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym. Sytuacja wywołana jest faktem zgłoszeń o odbywających się kwarantannach uczniów w niektórych oddziałach poszczególnych szkół. 
Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zakażeń będziemy pracować zdalnie.

Przesyłam  link do programu Join Zoom Meeting, na którym  już wcześniej pracowaliśmy na zajęciach religii , a także login ( ID) i hasło niezbędne do uruchomienia programu.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/4490790123?pwd=WUZkZlJuUU1yT0N1OVpDUkhyMldLUT09

Meeting ID: 449 079 0123
Password: 5FmBYn

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 503722002. lub email: cerkiew_lubin@op.pl

Pozdrawiam Was serdecznie,

Ks. Bogdan Repeła.


TEMATY LEKCJI:   Lekcje odbywają się online na platformie ZOOM. Informacja powyżej.

 1.         20.10.2020r. Temat: Modlitwa Tryświatoje. Światyj Boże, Światyj Kripkij, Światyj Bezsmertnyj pomyłuj nas.  ( Podręcznik, str. 32-33).  Do tematu wykonujemy ćwiczenie 1, str. 21 w zeszycie ćwiczeń. Zapamiętujemy modlitwę Tryświatoje.
 2.         27.10.2020r. Temat: Moja Cerkiew-wygląd wewnętrzny i zewnętrzny Cerkwi. ( Podręcznik, str 34-39). Do tematów wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń, str. 22-25). Zadania odsyłamy do sprawdzenia na adres email: cerkiew_lubin@op.pl
 3.        3.11.2020r.  Temat: Pismo Święte-księga, która opowiada o Bogu. ( Podręcznik, str. 40-41). Na lekcji wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń, str. 26. Zadanie domowe: Przeczytaj temat z podręcznika str 42-43. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń do podanego tematu. Powtórz modlitwę: Carju Nebesnyj.
 4.       9.11.2020r. Temat: Aniołowie -posłańcy, zwiastuni Boga. Mój Anioł Stróż. ( Podręcznik, str. 44-47). Z zeszytu ćwiczeń wykonujemy zadania do tematów, str. 28-29.  Wykonane zadania przesyłamy do oceny na adres email: cerkiew_lubin@op.pl
 5.       17.11.2020r. Temat: Modlitwa Pańska. ( Podręcznik, str. 48-49). Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń do podanego tematu. Prace odsyłamy do oceny na adres email: cerkiew_lubin@op.pl
 6. MOLYTWY SZTODENNY: ( Uczymy się modlitw na pamięć.) + WO IMIA OTCA I SYNA I ŚWIATOHO DUCHA, AMIN (X3)
  MOLYTWAMY ŚWIATYCH OTEC NASZYCH, HOSPODY ISUSE CHRYSTE, BOŻE NASZ, POMYUŁUJ NAS. SŁAWA TEBI, BOŻE NASZ, SŁAWA TEBI.MOLYTWA DO ŚWIATAHO DUCHACARJU NEBESNYJ, UTISZYTELU, DUSZE ISTYNYJ, IŻE WEZDY SYJ I WSIA I SPOŁNIAJAJ, SOKROWYSZCZE BŁAHYCH I ŻYZNY PODATELU, PRYJDY I WSELYSIA W NY I OCZYSTY NY OD WSIAKIJA SKWERNY I SPASY, BŁAŻE DUSZY NASZA.TRYŚWIATOJE+ ŚWIATYJ BOŻE, ŚWIATYJ KRIPKYJ, ŚWIATYJ BEZSMERTNYJ, POMYŁUJ NAS (X3)
  + SŁAWA OTCU I SYNU I ŚWIATOMU DUCHU I NYNI I PRYSNO I WO WIKY WIKOW, AMIN.
  MOLYTWA DO PREŚWIATOJ TROJCIPREŚWIATAJA TROJCE, POMYŁUJ NAS; HOSPODY, OCZYSTY HRICHY NASZA; WŁADYKO, PROSTY BEZZAKONIA NASZA; ŚWIATYJ POSITY I ISCYLY NEMOSZCZY NASZA IMENE TWOJEHO RADY.HOSPODY, POMYŁUJ (X3)
  + SŁAWA OTCU I SYNU I ŚWIATOMU DUCHU I NYNI I PRYSNO I WO WIKY WIKOW, AMIN.MOLYTWA HOSPODNIA.OTCZE NASZ, IŻE JESY NA NEBESY, DA SWIATYTSIA IMIA TWOJE, DA PRYIDET CARSTWIJE TWOJE, DA BUDET WOLA TWOJA JAKO NA NEBESY TAK I NA ZEMLY, CHLIB NASZ NASUSZNYJ DAŻD NAM DNEŚ I OSTAWY NAM DOŁHY NASZA,  JAKOŻE I MY OSTAWLAJEM DOŁŻNYKOM NASZYM I NE WWEDY NAS WO ISKUSZENIJE, NO IZBAWY NAS OD ŁUKAWAHO.
  JAKO TWOJE JEST CARSTWO I SYŁA I SŁAWA: OTCA I SYNA I ŚWIATAHO DUCHA  NYNI I PRYSNO I WO WIKY WIKOW, AMIN.MOLYTWA DO BOHORODYCI.BOHORODYCE DIWO RADUJSIA BŁAHODATNAJA MARYJE HOSPOD Z TOBOJU, BŁAHOSŁOWENNA TY W ŻENACH I BŁAHOSŁOWEN PŁOD CZREWA TWOJEHO , JAKO SPASA RODYŁA JESY DUSZ NASZYCH.

24.11.2020r. Temat: Kontynuacja Tematu: Nauka modlitw.

1.12.2020r. Temat: Post w życiu chrześcijanina. Wprowadzenie do świątyni Najświętszej Marii Panny. ( Podręcznik, str.50-53. Do tematów wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń, str. 31-34.) Zadanie domowe: Naucz się jednej dowolnie wybranej kolędy.

8.12.2020r. Temat: Święta Męczennica Barbara. Nauka kolęd. ( Podręcznik, str. 54-57).                                                      Kolada Nebo i Zemla

9.  15.12.2020r. Temat: Święty Mikołaj Cudotwórca. ( Podręcznik, str. 58-59). Do tematu wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń, str. 38-39.

10.  22.12.2020r. Temat: Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Tradycje Bożonarodzeniowe w moim domu.  11.  19.01.2021r. Temat: Święto Chrztu Pańskiego. Analiza Święta.

12.  26.01.2021r. Temat: Wizyta Duszpasterska Kapłana w moim domu. Jak należy przygotować się na spotkanie z  Duchownym.

13.  2.02.2021r. Temat: Bóg Stwórcą Wszechświata ( Podręcznik str. 62-63).

14.  9.02.2021r. Temat: Święty Serafin z Sarowa ( Podręcznik, str. 66-67). Do podanego tematu wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń.

15.   16.02.2021r. Temat: Święto Spotkania Pańskiego.

16. 23.02.2021r. Temat: Święty Gierasim Jordański ( Podręcznik, str. 70-71).

17. 02.03.2021r. Temat: Co to jest grzech? ( Podręcznik, str 72-73).

18. 09.03.2021r. Temat: Zachowanie wiernych podczas sakramentów i praktyk religijnych. Przygotowanie do Sakramentu Spowiedzi.

19. 16.03.2021r. Temat: Wielki Kanon Pokutny Świętego Andrzeja z Krety. Wyjście do Cerkwi.

20.  23.03.2021r. Temat: Modlitwa Jezusowa. ( Podręcznik str. 78-79).

21. 30.03.2021r. Temat: Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. ( Podręcznik, str. 80-81).

22. 6.04.2021r. Temat: Powtórzenie modlitw.

23 13.04.2021r. Temat: Nabożeństwo w Cerkwi.

24. 20. 2021r. Temat: Podstawowe wiadomości na temat postów. ( Podręcznik, str. 82-83).