1

Teksty

1. Święta Boska Liturgia Jana Złotoustego.
2. Nieszpory ( Wieczernia)