Uroczystości święta parafialnego w Lubinie.

Jednym z najbardziej oczekiwanych dni świątecznych roku liturgicznego dla prawosławnej społeczności  w Lubinie jest Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, albowiem  w tym dniu lubińska Cerkiew obchodzi  swoje parafialne święto. Tego roku wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz wiernych świętu przewodniczył Ordynariusz naszej Diecezji,  Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński.  U progu świątyni radosne słowa przywitania do Władyki skierowały dzieci. Następnie chlebem i solą, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, wyrażające wdzięczność i prośbę o błogosławieństwo, przywitał Jego Ekscelencję starosta lubińskiej Cerkwi, Bazyli Dziadyk.   Licznie zgromadzeni wierni  z Lubina i okolicznych parafii uczestniczyli w   Świętej Boskiej Liturgii.  Swoją obecnością zaszczycili duchowni  Ks. mitrat Igor Popowicz z parafii Przemków i Leszno Górne, Ks. mitrat Sławomir Kondratiuk z parafii Zimna Woda i Michałów,  Ks. Sławomir Sorokanycz z parafii Studzionki, Ks.Andrzej Dudra z parafii Zielona Góra, Ks. Michał Koval z parafii Torzym i Słubice, oraz ks.protodiakon Mieczysław Oleśniewicz z wrocławskiej  Katedry. Homilię  świąteczną wygłosił ks.mitrat Igor Popowicz nawiązując między innymi do  łaski Daru Ducha Świętego, spoczywającego w każdym kto przyjął Sakramenty Święte Chrztu i Bierzmowania, o  Ich sprawczej sile pomagającej przetrwać każdą próbę czasu w życiu chrześcijanina. Po nabożeństwie Świętej  Boskiej Liturgii rozpoczęto Molebień  wraz z procesją wokół świątyni, wyrażając tym samym dziękczynienie Stwórcy, Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za Dary Ducha Świętego w naszym codziennym życiu, prosząc o błogosławieństwo Boże na przyszłość.  Na koniec Słowo do zgromadzonych skierował Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy, dziękując wszystkim za udział w tegorocznym święcie, obszernie nawiązując do duchowej analizy przeżywania święta Zesłania Ducha Świętego w naszym życiu codziennym , szczególnie w  okresie w  jakim obecnie się znajdujemy.  Na koniec, słowa wdzięczności, do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego skierował  proboszcz parafii, ks. prot. Bogdan Repeła dziękując Władyce za obecność,  Arcypasterską modlitwę i błogosławieństwo. Dziękując  także  wszystkim zebranym, duchowieństwu, wiernym, chórowi cerkiewnemu,   i wszystkim obecnym za udział w  tegorocznym święcie,  życząc  zdrowia, oraz wszelkich łask  Ducha Świętego, zapraszając tym samym na kolejne święto w przyszłym roku.