Warsztaty ikonograficzne w Lubinie

Początki warsztatów ikonograficznych w Lubinie odbywających się przy Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy sięgają 2007r.  Ogromne zainteresowanie teologią ikony spowodowało chęć zbudowania przestrzeni wokół której ludzie wierzący mieliby możliwość poznania pisania ikon. Początkowo były one skierowane do dzieci i młodzieży, uczęszczającej na zajęcia katechetyczne, które  w treściach podstawy programowej nauczania religii w szkole miały możliwość zapoznania się z cyklem 12 najważniejszych świąt roku liturgicznego. Program zakładał na dalszych etapach kształcenia rozszerzenie wiedzy uczniów o historię teologii w ikonie, a właściwie o to, jak przedstawia się poszczególne święto w ikonie.  Uczniów zawsze interesowało, czy ikony może pisać każdy i jaki jest proces jej powstawania. Tak zrodził się pomysł, aby zorganizować pierwsze warsztaty, podczas których uczniowie nie tylko poznawali technikę pisania ikon, ale również mieli okazję uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Sięgali do literatury, poszukując „Świata Ikony” szukając  odpowiedzi na zadawane pytania. Z czasem na warsztaty zaczęły przychodzić osoby dorosłe, ludzie głęboko wierzący, praktykujący i pragnący poznania ikony.  I tak krok po kroku podczas trwania warsztatów ubogacając własną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dzięki zaangażowaniu i oddaniu  znakomitych ikonografów, którzy na przestrzeni lat odwiedzali Lubin, ikonograf pan Jana Grigoruk, czy tak jak w roku bieżącym  ks.  Paweł Zabrocki, Ikonograf, wykładowca i zastępca dyrektora Szkoły Ikonograficznej w Bielsku Podlaskim.  Na przestrzeni ostatnich 15 lat kilkadziesiąt osób ukończyło warsztaty, są też takie które wracają i są z nami od wielu lat, realizują swoje pasje, ale przede wszystkim umacniając się w wierze, poznają samych siebie i oddają chwałę Wszechmogącemu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Warsztaty są wydarzeniem cyklicznym. Kolejne odbędą się  jesienią przyszłego roku.