Warsztaty Śpiewu Cerkiewnego w Lubinie

W dniu 15 czerwca rozpoczęły się dwudniowe Warsztaty Śpiewu Cerkiewnego zorganizowane przez  Parafię Prawosławną Świętej Trójcy w Lubinie. Warsztaty rozpoczęto wspólną modlitwą.  W tegorocznym wydarzeniu  udział wzięły  23 osoby pod kierownictwem Anny Andrianow.  Każdy z uczestników podjął   próbę  zapoznania się z charakterystyką śpiewu cerkiewnego, warsztatu wokalnego,  a także  zmierzył  się z własnymi  umiejętnościami .  Celem cyklicznych spotkań, prowadzonych każdego roku w Lubinie  jest zainteresowanie i zintegrowanie młodego pokolenia do aktywnego  udziału w życiu liturgicznym Cerkwi, a przez to również   poszerzaniu własnych już zdobytych  umiejętności.  Z uwagi na fakt, iż w  warsztatach często udział biorą osoby na co dzień zajmujące się śpiewem,  także studiujące wokalistykę,   to właśnie dzięki nim,  osoby początkujące mają  szansę  poszerzenia umiejętności i rozwoju  własnych  pasji.