Warsztaty śpiewu cerkiewnego i czytania w języku cerkiewnosłowianskim.

W sobotę 9 lutego 2019r. Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie gościła studentów Diecezjalnej Szkoły Śpiewu i Czytania w Języku Cerkiewnosłowiańskim z siedzibą w  Cieplicach. Tematem spotkania była praktyka liturgiczna zdobytych umiejętności uczestników diecezjalnej szkoły psalmistów.  Zajęcia poprowadziła Anna Andrianow. Spotkanie zwieńczono wspólnym nabożeństwem wieczornym w tutejszej parafii w wykonaniu studentów szkoły.