Spotkanie z ojcem Ihumenem dr Pantelejmonem ( Karczewskim ) w Lubinie.

W piątym tygodniu Wielkiego Postu w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbyły się wielkopostne rekolekcje. W tegorocznym spotkaniu swoją obecnością zaszczycił nas  o. Ihumen dr Pantelejmon (Karczewski) wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Spotkanie rozpoczęto w sobotę nabożeństwem całonocnego czuwania, podczas którego wierni przystąpili do Sakramentu Spowiedzi. Następnego dnia w niedzielę celebrowano Świętą Boską Liturgię, podczas której homilię wygłosił o. Pantelejmon, zwracając szczególną uwagę na postać świętej Marii z Egiptu,  jako tej, która stała się dla nas wzorem i nauczycielką wszelkich cnót w dążeniu do nawrócenia – pokajanija, a w końcu do świętości.  Jak bardzo ważnym jest w naszym życiu pragnienie jedności z Bogiem, widzenie własnych niedoskonałości, potrzeba pokuty, modlitwy, zrozumienia oraz przebaczania bliźnim. Podczas Świętej Boskiej Liturgii wierni licznie przystąpili do Sakramentu Eucharystii. Po nabożeństwie proboszcz parafii, ks. prot. Bogdan Repeła wyraził radość i wdzięczność ks. dr Ihumenowi (Karczewskiemu) za przyjęcie zaproszenia do lubińskiej parafii, wspólną modlitwę i przewodniczeniu w rekolekcjach. Po nabożeństwie spotkanie kontynuowano w sali domu parafialnego. Myślą przewodnią był wykład o. Ihumena Karczewskiego na temat analizy nabożeństw  Wielkiego Tygodnia w świetle nauki Cerkwi. Prelegent w sposób wyczerpujący i ciekawy przedstawił problematykę rozważań wielkopostnych nabożeństw. Po wykładzie nawiązała się dyskusja, podczas której wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane pytania słuchaczy. Na koniec głos zabrał ks. prot. Bogdan Repeła dziękując ks. Ihumenowi za wykład i wspólne spotkanie z wiernymi, a także za wspólną modlitwę, wyrażając nadzieję na kolejne duchowe spotkania w lubińskiej parafii.