Wizyta w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A

Dnia 5 sierpnia 2021r. dzięki uprzejmości Dyrektora ds. Technicznych O/ZG Polkowice-Sieroszowice Marcina Danis i Nadsztygara Górniczego z-cy Kierownika Działu Górniczego ZG Polkowice – Sieroszowice pana Mariana Szkurata, z wizytą w Oddziałach Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A przebywał proboszcz Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, ks. prot. Bogdan Repeła. W trakcie spotkania przedstawiono zakres i specyfikę pracy Braci Górniczej na oddziałach górniczych rudy miedzi i soli.

Korzystając z okazji jubileuszu 60-lecia KGHM Polska Miedź S.A, ks. Bogdan Repeła  złożył najlepsze życzenia Braci Górniczej O/ZG Polkowice-Sieroszowice, szczęścia górniczego w tym tylu wyjazdów ile zjazdów oraz wszystkim Pracownikom KGHM Polska Miedź S.A, Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności w trudach codziennej pracy.