Wybory Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego w dniu 22 września 2019r. w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbyły się wybory Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania zgromadzenie parafialne dokonało wyboru na:

  1. Starostę Cerkiewnego – Bazylego Dziadyka.
  2. Z-cę Starosty Cerkiewnego –  Michała Kowalczyka.
  3. Skarbnika Cerkiewnego – Annę Dydak.

Do Komisji Rewizyjnej w wyniku głosowania zgromadzenie parafialne dokonało wyboru trzech osób:

  1. Piotr Kaniuczok.
  2. Michał Hajtko.
  3. Mirosława Prokopczak.

Proboszcz Parafii, ks. prot. Bogdan Repeła  podziękował wszystkim zebranym za udział w  parafialnym spotkaniu. W sposób szczególny wyraził   wdzięczność za ogromny  wysiłek,  wkład pracy oraz wielkie zaangażowanie  w życiu Cerkwi na przestrzeni 27 lat działalności parafialnej  dla członków ustępującej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej.  Nowo wybranej Radzie Parafialnej i Komisji Rewizyjnej  proboszcz złożył najserdeczniejsze gratulacje, w wyniku zaufania społeczności parafialnej do powierzonych  funkcji , życząc  Błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności  w pracy dla dobra Cerkwi.