Wycieczka do Warszawy.

Wycieczka do Warszawy

W dniach 16-17 czerwca 2022 r. pięcioosobowa grupa młodych parafian z Zarządu BMP z Lubina uczestniczyła wraz z ks. prot. Bogdanem Repełą w wycieczce do Warszawy, w której młodzież miała możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu i omówienia planowanych zadań związanych z działalnością Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie.

Pierwszego dnia, tuż po przyjeździe, młodzież odwiedziła Cerkiew Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, która wzniesiona w latach 1903–1905 z inicjatywy arcybiskupa warszawskiego i nadwiślańskiego Hieronima, w której  pochowany został jego syn Iwan, a  później także sam  hierarcha. Pierwotnie była świątynią cmentarną, służącą pogrzebom i nabożeństwom w intencji zmarłych. Cerkwią parafialną stała się w dwudziestoleciu międzywojennym, po rozbiórce lub zamknięciu większości warszawskich cerkwi, kojarzonych z zaborem rosyjskim. Świątynia nieprzerwanie pełni funkcje liturgiczne od momentu poświęcenia. W wyniku II Wojny Światowej Cerkiew została uszkodzona, a  podczas rzezi Woli hitlerowcy zamordowali w niej służących kapłanów, ich rodziny oraz dzieci z prawosławnego przytułku dla sierot  będących przy parafii.

Przy świątyni  znajduje się miejsce pochówku śp. Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jeremiasza, Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego, nad grobem którego grupa z Lubina wzniosła modlitwy i zapaliła znicze.

Następnie odwiedzono sobór metropolitalny Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny, Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, Pałac Kultury i Nauki, Park Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, Plac Saski, na którym znajduje się Pomnik Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej, w której zginął arcybiskup Miron (Chodakowski), Pałac Prezydencki, Kolumnę Zygmunta III Wazy, Syrenkę Warszawską na Starym Mieście, punkt widokowy na Pragę Północ i Centrum Nauki Kopernik. Wieczorem grupa zasiadła do obrad, dyskutując i analizując bieżące sprawy związane z działalnością BMP w Lubinie.

Następnego dnia, grupa udała się do Świątyni  Świętej Sofii – Mądrości Bożej, znajdującej się  w dzielnicy Ursynów, na osiedlu Jeziorki Południowe, przy ulicy Puławskiej 568. Jest wzorowana na konstantynopolitańskiej świątyni Hagia Sophia.  Na kopule umieszczono równoramienny krzyż, charakterystyczny dla Bizancjum. Jej architektura, niezwykle ciekawa ma przypominać o korzeniach prawosławia. Elewację obłożono piaskowcem szydłowieckim. Ściany są ozdobione mozaikami i freskami. Świątynia posiada dwa ołtarze – boczny pw. św. Męczennika Pantelejmona. Dzwonnica zostanie wyposażona w 10 dzwonów, aktualnie jest 7. Zgodnie z prawosławną tradycją główne wejście znajduje się od strony zachodniej, a dwa boczne – od północnej i południowej. Prace przygotowawcze do wzniesienia cerkwi rozpoczęto w 2015 r. W grudniu tegoż roku patriarcha Konstantynopola Bartłomiej poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni. Ukończenie bryły cerkwi w stanie surowym planowane było na rok 2017. W 2018 r. po raz pierwszy w budowanej cerkwi była celebrowana Święta Boska Liturgia. Tego samego dnia poświęcono i umieszczono krzyż na głównej kopule świątyni. Obecnie cerkiew jest już etapie jej ukończona.  O historii parafii i jej codziennym życiu opowiedział zwiedzającym miejscowy ks. protodiakon Mariusz Łopatiuk.

Młodzież wyjazd do Warszawy oceniła jako ciekawe doświadczenie, mając możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego od nauki w szkole, zdobyła nowe doświadczenia i miała możliwość lepszego wzajemnego poznania się i omówienia planowanych działań na przyszłość związanych z lubińskim bractwem.

BMP w Lubinie.