Wydanie Płyty CD – Całonocnego Czuwania, w opr.muz. A. Archangielskiego.

 

 

Z błogosławieństwa jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego studenci i grono pedagogiczne Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, pod dyrekcją Anny Adrianow, podjęli trud nagrania płyty: „Całonocne Czuwanie”,  opr. muz. A. Archangielski.

Płytę dedykowano jako wyraz wdzięczności i pamięci śp. Arcybiskupowi Jeremiaszowi, założycielowi Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Szkoła powstała w październiku 2010 roku. Podczas zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu, studenci uczestniczą w zajęciach czytania w języku cerkiewno-słowiańskim (w wymowach synodalnej i halickiej), śpiewu cerkiewnego, teorii muzyki i kształcenia słuchu.
Celem działalności szkoły jest wykształcenie nowych kadr psalmistów, którzy w przyszłości wzięliby na siebie odpowiedzialność związaną z organizacją śpiewu w parafiach diecezji wrocławsko-szczecińskiej.

Po raz pierwszy, po siedmiu latach działalności Szkoły, ukazała się płyta Prawosławnego Chóru Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej „Całonocne Czuwanie.” Została wydana staraniem Parafii Prawosławnej p.w. Świętej  Trójcy w Lubinie oraz Starostwa Powiatowego w Lubinie.

To wyjątkowe nagranie. Praca przy płycie okazała się dłuższa, trudniejsza, ale i piękniejsza niż na początku myśleliśmy, podkreślają chórzyści.

Na płycie znalazły się wybrane utwory nabożeństwa całonocnego czuwania otwierające duszę i serce na to co dobre,  piękne, przepełnione nadzieją i pokojem; na Boga. Pozwalają raz jeszcze odkryć i docenić bogactwo wieczerni (nieszpory) i utreni (jutrzni).

O pedagogiczno-duchowym znaczeniu tych nabożeństw często mówił w swoich wykładach śp. arcybiskup Jeremiasz.

Wsienocznoje bdienije to szczególne nabożeństwo, które nie  tylko przypomina stworzenie świata i wydarzenia dotyczące historii zbawienia, zwiastowanie Zmartwychwstania, ale też zawiera niezwykle cenny w dzisiejszym  świecie aspekt  wychowawczy. Poucza, jak należy zachować się w stosunku do świata i do innych ludzi, co to znaczy „chodzić przed Bogiem”, być odpowiedzialnym za swoje czyny.

Płyta Prawosławnego Chóru Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego Diecezji Wrocławsko-Szczecińskie nagrana z miłości i z miłością, kierowana jest do wszystkich, którzy zechcą za sprawą muzyki cerkiewnej wspomnieć wyjątkową modlitwę wyrażoną w hymnach, pieśniach, psalmach nabożeństwa całonocnego czuwania. Aktualność tych modlitw przez wieki jest niezmienna, bo one zawierają wszystko, co może powiedzieć o Bogu serce człowieka.

Płyta ukazała  się w sprzedaży na początku grudnia bieżącego roku. Zapraszamy do jej odsłuchania i refleksji.