Zajęcia Chóru Cerkiewnego.

Parafia Prawosławna Świętej  Trójcy w Lubinie zachęca  wiernych do udziału w zajęciach chóru cerkiewnego. Pierwsze  powakacyjne spotkanie parafialnego chóru cerkiewnego odbędzie się 5 września 2019r. o godzinie 18:00 w sali katechetycznej domu parafialnego.