Zajęcia nauki języka cerkiewnosłowiańskiego w Lubinie.

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie zaprasza na zajęcia nauki języka cerkiewnosłowiańskiego. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od 16:00 do 17:00 w sali domu parafialnego.