Zakończenie I części prac nad polichromią w lubińskiej Cerkwi.

Z woli Bożej,   wielkiemu zaangażowaniu parafian oraz ludzi dobrej woli zakończono po ponad półrocznej pracy  pierwszy  etap wykonania polichromii  lubińskiej Cerkwi. Kolejna część zaplanowanych prac  rozpocznie się za już  za miesiąc,  dotyczyć ona będzie środkowej części świątyni.  Wszystkim darczyńcom oraz tym, którzy   nas wspierają   w celu realizacji  zadania i  zapewniają   o swoich   modlitwach,   serdecznie dziękujemy –  Spasy Hospody !   Jednocześnie zapewniamy, iż w  parafii kontynuowane są systematycznie nabożeństwa   za wszystkich darczyńców i  wspierających tę inicjatywę.