Zakończenie roku szkolnego w lubińskiej Cerkwi.

Zakończenie roku szkolnego w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym w lubińskiej parafii.

Dnia 18.06.2022r. odbyło się uroczyste zakończenie roku przy Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13:00 od akatystu do Przenajświętszej Bogurodzicy w świątyni, z dziękczynieniem do Przenajświętszej Bogarodzicy i wszystkich świętych za miniony rok szkolny. Wszystkich uczących i uczących się, zebranych tego dnia w świątyni przywitał proboszcz ks. prot. Bogdan Repeła, dziękując uczniom za ich pracę w roku szkolnym oraz rodzicom za wsparcie. Nastąpił moment uroczystego wręczenia świadectw szkolnych ukończenia w roku szkolnym 2021/2022r. zajęć religii prawosławnej i języka łemkowskiego. Po nabożeństwie na wszystkich uczestników czekały atrakcje przygotowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Lubinie. Zebranych zaproszono na wspólny poczęstunek przy Cerkwi. Rozpalono ognisko, przy którym kulinarną opiekę sprawował w-ce starosta lubińskiej parafii Michał Kowalczyk.  Po posiłku uczniowie wraz z rodzicami zaproszeni zostali do prac artystycznych, przygotowanych przez Skarbnik BMP w Lubinie Natalię Szpytko. Pierwszą dziedziną był konkurs plastyczny, w którym dzieci i młodzież zaprojektowała według własnej wizji i pomysłu prawosławną kapliczkę, która być może w przyszłości będzie mogła powstać w jednym z ciekawych miejsc naszego regionu. Drugim pomysłem, był konkurs poetycki, tematem, którego było napisanie wiersza. Motywem przewodnim stały się dwa hasła: moja cerkiew parafialna i wiara naszych przodków. Trzecim tematem prac było zaprojektowanie logo/etykiety, która zdobić będzie w przyszłości słoiki z miodem, pasieki, którą prowadzi nasz proboszcz.  Ojciec Bogdan postanowił podzielić się zbiorem miodu na rzecz działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie. Dzieci i młodzież przystąpiły do realizacji zadania. Powstało wiele ciekawych pomysłów, pięknych prac, które na pewno zostaną docenione i jak najlepiej wykorzystane przez naszą bractwową młodzież. Za najlepsze prace przewidziano wspaniałe nagrody. Realizacja konkursu nastąpi 26 czerwca 2022r. Całość spotkania zakończyła się o godz. 17:00 nabożeństwem wieczornym w Cerkwi.
Wszystkim uczniom dziękujemy za wspaniały rok pracy oraz życzymy udanego, spokojnego i bezpiecznego odpoczynku, aby nabrać sił na nowe wyzwania niesione przez kolejnych rok szkolny oraz pomoc przy działaniach Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie.

Autor: Michał Repeła