Zbiórka ELEOS dla uchodźców z Ukrainy

Zbiórka ELEOS dla uchodźców z Ukrainy

W związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę pojawiła się pilna potrzeba wsparcia uchodźców, którzy w pierwszej kolejności potrzebują dachu nad głową.

ELEOS Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia, w porozumieniu z władzami państwowo-samorządowymi i parafiami Kościoła Prawosławnego rozpoczął starania celem przygotowania czasowego miejsca pobytu dla kilkudziesięciu rodzin. W okresie przejściowym – do czasu znalezienia pracy, właściwego mieszkania i uzyskania statusu legalnego pobytu, mogli by oni zatrzymać się w takich lokalach mając zapewniony dostęp do pomieszczeń noclegowych, higieny osobistej i wyżywienia.

Przygotowanie i prowadzenie takich lokali wymaga wielkich środków. Uruchamiamy zbiórkę ofiar na ten właśnie cel i na inne formy wspierania uchodźców z Ukrainy. Darowizny i dotacje prosimy wysyłać na konto ELEOS z dopiskiem „Ukraina”:

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia

ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok

Nr Konta 45 1240 5211 1111 0000 4926 1525

za: www.diecezjawrocławsko-szczecinska.pl