Zebranie Zarządu BMP w Lubinie.

W niedzielę 4 października 2020 po nabożeństwie  Świętej Boskiej Liturgii odbyło się Zebranie Zarządu BMP w Lubinie z jego duchowym opiekunem ks. Bogdanem Repeła. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy dotyczące działalności parafialnego bractwa. Omówiono program wydawnictwa parafialnej gazety Hołosu Wiry, wydawanej przez lubińską młodzież.  Zaaprobowano harmonogram kolejnych wydarzeń działalności bractwa.