Zjazd uczestników Diecezjalnej Szkoły Śpiewu i Czytania w Języku Cerkiewnosłowiańskim w Cieplicach.

W dniach 27-28 września 201r9 odbędzie się zjazd uczestników Diecezjalnej Szkoły Śpiewu i Czytania w Języku Cerkiewnosłowiańskim w Cieplicach.

Plan Zajęć:

  Program zjazdu

   27-28.09.2019r.

Piątek 27.09

18.30 – Wieczernia

19.00 – Kolacja

19.30-19.50 – rozmowa kwalifikacyjna kandydatów na I rok nauki

Godziny I rok II rok III rok
       
19.50- 20.35 Śpiew liturgiczny

 

ks. T. Mędrycki, sala 003

Ustaw Cerkiewny

 

ks. B. Sawczuk ,

stołówka

J. cerkiewno-słowiański

 

ks. B. Repeła, 201

ks. P. Nikolski, sala TV

20.40- 21.25 J. cerkiewno-słowiański

 

ks. P. Nikolski, sala TV

ks. B. Repeła, sala 201

Śpiew liturgiczny

 

ks. T. Mędrycki, sala 003

Ustaw Cerkiewny

 

ks. B. Sawczuk, stołówka

21.30- 22.15 J. cerkiewno-słowiański

 

ks. P. Nikolski, sala TV

ks. B. Repeła, sala 201

Śpiew liturgiczny

 

ks. T. Mędrycki,

sala 003

Ustaw Cerkiewny

 

ks. B. Sawczuk, stołówka

22.20- modlitwy wieczorne

 

Sobota 28.09

 

08.00- Molebień przed rozpoczęciem nauki

 

08.30- śniadanie

Godziny I rok II rok III rok
9.00-

 

9.45

Teoria Muzyki

 

A. Andrianow, sala 201

J. cerkiewno-słowiański

 

ks. B. Repeła, sala 219

ks. P. Nikolski, sala TV

Śpiew liturgiczny

 

ks. T. Mędrycki,

Sala 003

9.50-10.35 Ustaw Cerkiewny

 

ks. B. Sawczuk , sala 219

Solfeż

 

A. Andrianow, sala 201

Śpiew liturgiczny

 

ks. T. Mędrycki, sala 003

 

10.40- 11.25 Ustaw Cerkiewny

 

ks. B. Sawczuk, sala 219

J. cerkiewno-słowiański

 

ks. B. Repeła, sala 201

ks. P. Nikolski, sala TV

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

 

ks. T. Mędrycki

Sala 003

11.30- 11.55 Kawa

 

 

Herbata

 

 

Kawa

 

 

12.00-12.45 Chór

 

A. Andrianow, sala 003

Chór

 

A. Andrianow, sala 003

Chór

 

A. Andrianow, sala 003

12.50-13.30 Chór

 

A. Andrianow, sala 003

Chór

 

A. Andrianow, sala 003

Chór

 

A. Andrianow, sala 003

 

13.30- obiad i zakończenie zjazdu.