Życzenia z okazji imienin.

W niedzielę 20 marca 2022r, po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii Rada Parafialna Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie w osobach Bazyli Dziadyk, Michał Kowalczyk i Anna Dydak w imieniu wspólnoty parafialnej lubińskiej cerkwi złożyła proboszczowi ks. prot. Bogdanowi Repeła moc najlepszych życzeń z okazji  imienin, po których wybrzmiało tradycyjne Mohaja Lita! Proboszcz z głębi serca podziękował Radzie Parafialnej oraz wszystkim wiernym za życzenia oraz trud i zaangażowanie parafian w życiu cerkwi.