Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć wszystkim wiernym prawosławnej Cerkwi najserdeczniejsze życzenia, aby   przeżywanie tajemnicy narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa – Zbawiciela Rodzaju Ludzkiego, prowadziło nas do refleksji nad prawdą o Bogu Wszechmogącym, który jest Drogą, Miłością i Życiem. Zgodnie z Tradycją Świętą, poprzez uczestnictwo w okresie postu filipowego, każdy  z nas rozpoczął własną duchową drogę do Betlejem, prawdziwego spotkania Boga z człowiekiem. Oto bowiem na świat przychodzi Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel, dla pokrzepienia ludzkich serc i zbawienia rodzaju ludzkiego. Niech ta prawda inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i uczynki w każdym nadchodzącym dniu Nowego 2023 Roku.

Na środku prawosławnych świątyń zobaczymy Ikonę Bożego Narodzenia, a w  niej będziemy odnajdywać Słowa Ewangelii. Przypomni nam ona o Mędrcach, którzy  przybyli, aby wysławiać Nowonarodzonego. Przypomni o Pasterzach, którzy z pokorą i bojaźnią  przyszli do Tego, przed którym kłania się cała przyroda i stworzenie. Postawi ona także jedno ważne pytanie. Jak my dziś nauczyliśmy się wysławiać  Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa? Jak człowiek w dzisiejszym świecie potrafi przygotować się na spotkanie z Bogiem? Radość przeżywania świąt Bożego Narodzenia zatem niech towarzyszy nam w każdym dniu naszego życia, albowiem Chrystus Bóg zstąpił do nas, zamieszkał pośród nas i stał się jednym z nas dla naszego zabawienia.

Niech miłosierny Bóg, Nowonarodzony Jezus Chrystus obdarzy nas w te święta błogosławieństwem, radością, wiara i miłością, a kolejny Nowy Rok 2023 niech będzie czasem pokoju na całym świecie.

Chrystus się rodzi! Wysławiajcie Go!

ks. prot. Bogdan Repeła

Fotorelacja Świąt Bożego Narodzenia, Lubin 2023r.