⬅ POWRÓT DO WSZYSTKICH PRODUKTÓW


Prawosławne Media Internetowe Głos Wiary – darowizna na cele kultu religijnego

10,00 200,00 

Przekaż wsparcie finansowe w formie darowizny na cele kultu religijnego dla Prawosławnych Mediów Internetowych Głos Wiary online.

Wpłacając dowolną kwotę wspierasz naszą działalność medialną i pozwalasz na propagowanie naszej prawosławnej wiary na całym świecie.

 

Opis

Co to jest darowizna?

Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś inne­mu, nie chcąc nic w zamian. Tak podpo­wiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwier­dza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”.
Podkreślmy: o darowiź­nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę­ty, które do nas należą.

Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 – ustawy o pdof):
– możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,

Więcej informacji na : https://poradnik.ngo.pl/darowizny

Informacje dodatkowe

KWOTA DAROWIZNY

10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200zł, 500zł