Nasz adres

Adres naszej parafii
Wszelką korespondencję w sprawach naszj parafii należy kierować na adres :

PARAFIA PRAWOSŁAWNA ŚW. TRÓJCY W LUBINIE
ul. 1-go Maja 13 b
59-300 Lubin
woj. : dolnośląskie

w sprawach pilnych :
należy kontaktować się bezpośrednio z proboszczem, dzwoniąc do kancelarii na nr tel. + 48 (76) 844-20-10

inne sposoby kontaktu :
e-mail : cerkiew_lubin@op.pl

Proboszcz Parafii : ks. mgr Bogdan Repeła