Zajęcia Szkoły Śpiewu i Czytania Języka Cerkiewnosłowiańskiego w Cieplicach.

W dniach 10-11 marca b.r. odbył się zjazd  diecezjalnej szkoły śpiewu i czytania języka cekiewnosłowiańskiego w Cieplicach.

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 31.03/01.04. 2017r.