Jubileusz ks. Bogdana Repeły proboszcza parafii prawosławnej w Lubinie.

W niedzielę 2 sierpnia 2020r. po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii Rada Parafialna w imieniu wspólnoty wiernych Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie złożyła na ręce proboszcza kwiaty wraz życzeniami z okazji jubileuszu 40 lecia. Po życzeniach rozbrzmiało gromkie Mnogaja Lita w wykonaniu parafialnego chóru. Proboszcz wyraził wszystkim serdeczne podziękowanie za pamięć, piękne życzenia i modlitwę.