Zakończenie prac nad polichromią w lubińskiej Cerkwi.

Zwieńczeniem wykonywanych prac przy polichromii w lubińskiej Cerkwi było wykonanie przez Ikonografa Aleksija Adamchuka Iwierskiej Ikony Przenajświętszej Bogurodzicy – Wratarnicy.  Był to ostatni z trzech zaplanowanych etapów wykonywanej od dłuższego czasu  polichromii w lubińskiej świątyni.  Dnia 2 sierpnia po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii odbyło się uroczyste poświęcenie Ikony oraz Molebień dziękczynny do Przenajświętszej Marii Panny.  Proboszcz parafii, ks. Bogdan Repeła wyraził ogromną radość i słowa podziękowania dla wykonawcy polichromii,  ikonografowi Aleksemu Adamchukowi, wszystkim parafianom oraz ludziom dobrej woli  za wsparcie tego jakże ważnego dla lubińskiej wspólnoty prawosławnych wiernych wydarzenia wykonania polichromii w lubińskiej Cerkwi.  Bez ich zaangażowania, determinacji i wiary oraz  wsparcia materialnego wykonanie tego zadania byłoby niemożliwe. Wszystkim, którzy wspierali nasze zadanie pragniemy z całego serca podziękować, zapewniając o nieustannej modlitwie.  Spasy Hospody!