Komunikat parafialny.

Drodzy Bracia i Siostry,

W związku z kolejnymi obostrzeniami rządowymi ogłoszonymi 24 marca 2020r. w sprawie ograniczenia uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych do 5 osób obowiązującym do dnia 11kwietnia b.r , z uwagi na stan epidemii w naszym kraju i pandemii koronawirusa na całym świecie,  prosimy o ich przestrzeganie. Zarówno duchowni, jak wierni naszej Cerkwi z bólem w sercu przeżywamy obecną sytuację. Mamy  jednocześnie świadomość poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie naszych bliźnich, dlatego też wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zaleceń wydanych przez władze naszego kraju. W tej sytuacji każdy z nas bez wyjątku  staje w obliczu wielkiej próby. Obecnie kiedy nasze myśli i uczynki połączone są w intensywnym wysiłku modlitwy  okresu Wielkiego Postu wierzymy, że z Bożą pomocą uda nam się odnaleźć  w tych niezwykle trudnych okolicznościach. Teraz szczególnie potrzebna jest  światu modlitwa. Módlmy się zatem do Pana naszego Jezusa Chrystusa o wybaczenie naszych grzechów i zlitowanie się nad pogrążonym w pandemii światem.   Nie wszyscy  możemy uczestniczyć na nabożeństwach cerkiewnych, dlatego też uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej możliwość podawania  e-zapisek, na których możemy  podawać imiona naszych najbliższych o zdrowie oraz imiona tych którzy odeszli do Pana z nadzieją zmartwychwstania.  Zapiski będą czytane w naszej parafii podczas każdego nabożeństwa. W taki sposób pozostaniemy  wszyscy w jedności wspólnej  modlitwy.  Miejmy nadzieję, że nasza świątynia niebawem napełni się naszymi wiernymi i wspólnie razem wszyscy staniemy na nabożeństwach przeżywania Świąt  Zmartwychwstania Pańskiego.

Ks. prot. Bogdan Repeła.