Prelekcja pt. Zachowanie tożsamości w jednoczącej się Europie.

W sobotę 17 listopada 2018r. po nabożeństwie wieczornym  w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie odbyło się w sali katechetycznej parafialne spotkanie z wiernymi, którego tematem było  zagadnienie zachowania tożsamości  w jednoczącej się Europie. Prelekcję poprowadził proboszcz parafii Ks. Bogdan Repeła.