Zmarł Jarosław Pyrcz – pslamista naszej parafii.

Zmarł  Jarosław Pyrcz – długoletni psalmista lubińskiej Cerkwi. 

W dniu Święta Zmartwychwstania Pańskiego 24.04.2022r. odszedł od nas do Królestwa Bożego śp. Jarosław Pyrcz, nasz drogi Parafianin, Psalmista i Przyjaciel.

Jarosław Pyrcz urodził się 3 sierpnia 1936 r. we wsi Kwiatoń na Łemkowszczyźnie, w gminie Ujście Ruskie (obecnie Gorlickie), powiat gorlicki.  Był synem Emiliana i Melanii z domu Dańkowska z Kwiatonia. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kwiatoniu. W wieku jedenastu lat został wysiedlony z rodzinnej wsi w ramach akcji „Wisła”. W 1947r. rodzina Pyrczów zostaje przesiedlona, wygnana z rodzimej wsi Kwiatoń na Łemkowszczyźnie, na ziemie odzyskane. Przybyli  do miejscowości Kożuchów koło Nowej Soli, a ich miejscem osiedlenia stała się wówczas wieś Wrociszów. Rodzina znalazła zrujnowany pałac w Zalesiu, bez okien i drzwi w którym się osiedliła.  Pyrczowie dzieląc los wysiedlonych Lemków byli zmuszeni organizować swoje życie od nowa.  Jarosław po ukończeniu siedmiu klas szkoły podstawowej zaczął pracę na gospodarce aby móc utrzymać rodzinę.

W 1952 r. został przyjęty do Seminarium Duchownego w Warszawie, gdzie kształcił się dwa lata. Pałało w nim pragnienie zostać  kapłanem. Z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców, przerwał naukę i zapisał się do Technikum Rachunkowości Rolnej w Chojnowie, które ukończył w 1978 r. Po krótkim pobycie w domu wyjechał do dziadka Teodora Durkota, który mieszkał w miejscowości Mleczno, w powiecie lubińskim, i tam podjął pracę w PGR-ze.

1 września 1968 roku ożenił się z Janiną, z domu Merena, która urodziła się mu dwóch synów Romana i Michała.  Na początku małżonkowie zamieszkali w PGR-ze w Mlecznie, a później przeprowadzili się do Lubina. W 1979 r. Jarosław Pyrcz został zatrudniony w Zakładach Górniczych Rudna, w Zakładzie Hydrotechnicznym, gdzie pracował do przejścia na emeryturę.

Jarosław Pyrcz całe swoje życie poświęcił pracy i modlitwie, a cerkiew zawsze była jego drugim domem.  Pełnił funkcję psalmisty w Rudnej, Samborzu a w ostatnich latach i najdłużej w Parafii Prawosławnej w Lubinie. Parafianie zapamiętali go jako niestrudzonego psalmistę, człowieka wielkiej wiary i charyzmy. Zawsze uśmiechniętego, życzliwego i nadzwyczaj oddanego Cerkwi i ludziom.  Zawsze i w każdym czasie chętnie pomagał podczas nabożeństw swoim śpiewem niosąc posługę tam, gdzie wzywała Cerkiew. Uczył młode pokolenie kochać święte prawosławie.

Dnia 15.10.2018 r., zmarła jego żona, Janina, która była ogromną podporą rodziny Pyrczów, ale także osobą niezwykle oddaną lubińskiej parafii. Przez 26 lat pełniła funkcję skarbnika cerkiewnego, wiele lat była członkiem rady parafialnej. Jej mąż po stracie żony często wspominał: „Kiedy ma się bliską osobę przy sobie, to człowiek myśli, że będzie tak zawsze, a kiedy jej zabraknie, to dopiero poznajemy bezcenną jej wartość” – słowa Jarosława Pyrcza. Często dodawał: „Zawsze godzę się z wolą Bożą, bo Bóg lepiej od nas wie, co człowiekowi jest potrzebne. Dla mnie Cerkiew prawosławna była i jest wszystkim, nie wyobrażam sobie życia bez Cerkwi, ja nią żyję”.  Tuż po śmierci żony dodał: „Teraz jak nigdy wcześniej doceniam ważność modlitwy za zmarłych, którą niegdyś setki a może tysiące razy ofiarowałem innym ludziom, czytając psałterz, śpiewając panachidy i wszystkie cerkiewne nabożeństwa.  Dziś mam nadzieję, że młode pokolenie także będzie pielęgnowało tę tradycję”.

Jarosław Pyrcz – Psalmista Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, podczas jednego z niedzielnych nabożeństw.

Wicznaja Pamiat pane Jarosławe!

CHRYSTOS WOSKRES!

 

 Za wieloletnią pracę dla dobra Cerkwi Jarosław Pyrcz wraz z żoną Janiną Pyrcz zostali odznaczeni Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny z rąk Arcybiskupa Jeremiasza, Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Porządek nabożeństw: 

Nabożeństwo Parastasu i czytania psałterza – 28.04.2022r. ( czwartek) – godz.17:00. 

Nabożeństwo Pogrzebowe,  Święta Boska Liturgia – 29.04.2022r. (piątek) – godz.9:00