Młodzieżowa pielgrzymka do Wilna.

Z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie współorganizuje z Parafią Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach młodzieżową pielgrzymkę do Wilna.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 503722002.