Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej w Lubinie – 15 lutego 2023r.

15 lutego – Dzień Młodzieży Prawosławnej.

Tradycyjnie każdego roku 15 lutego lubińska prawosławna młodzież gromadzi się w swojej parafii wokół uroczystości związanych z Światowym Dniem Młodzieży Prawosławnej. Ten dzień, jak wspomina młodzież, świętujemy podwójnie, z jednej bowiem strony Cerkiew obchodzi jedno z dwunastu wielkich świąt roku liturgicznego Spotkanie Pańskie, z drugiej cała młodzież świętuje Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej. Święto to zostało utworzone w 1992.r z inicjatywy organizacji zrzeszającej prawosławną młodzież wokół Cerkwi – Syndesmos. Syndesmos, który proklamował święto prawosławnej młodzieży, został utworzony w 1953 roku. Jest największą organizacją prawosławną i jedną z największych na świecie chrześcijańskich organizacji młodzieżowych. Skupia ponad 120 prawosławnych organizacji młodzieżowych i szkół teologicznych z kilkudziesięciu krajów. Organizacja działa na rzecz integracji młodzieży z różnych krajów, m.in. organizując spotkania, szkolenia, konferencje i obozy. W lubińskiej parafii obchody tego święta rozpoczęły się wspólnym nabożeństwem Świętej Boskiej Liturgii, po którym nasz proboszcz, Ks. prot. Bogdan Repeła zwrócił się do zgromadzonych ze słowem jak ważną rolę w Cerkwi odgrywa młodzież, młode pokolenia prawosławnych wiernych i jak bardzo powinno nam wszystkim zależeć, aby mogła ona znaleźć w Niej swoje miejsce, wychowanie, poczucie bezpieczeństwa, jedności, wsparcia, twórczej aktywności, choćby z uwagi na działania bractw młodzieży prawosławnej, ale przede wszystkim drogę do zbawienia. Po nabożeństwie, uczestnicy udali się do sali domu parafialnego, aby kontynuować świąteczne spotkanie. Zebranie rozpoczęto wspólną modlitwą troparionu święta: „Bądź pozdrowiona Bogurodzico Panno, pełna łaski, albowiem z Ciebie zabłysło Słońce Prawdy, Chrystus Bóg nasz, by oświecić tych, którzy przebywają w ciemności. Ciesz się i ty starcze sprawiedliwy, który przyjąłeś w swoje objęcia Wybawiciela naszych dusz, obdarowującego nas zmartwychwstaniem”.

Lubińscy Bractwowicze spotkanie rozpoczęli od rozmów dotyczących aktywności współczesnej młodzieży w życiu parafii i całej Cerkwi. Podejmowali szereg pytań, na które starannie starał się jak zawsze odpowiadać o. Bogdan Repeła, opiekun młodzieży, zachęcając młodzież do aktywnego życia liturgicznego, w tym w zajęciach języka cerkiewnosłowiańskiego, chóru cerkiewnego, działań na rzecz ludzi potrzebujących, samotnych, starszych, chorych, nawiązując do działalności bractw cerkiewnych PAKP oraz stworzonej przez BMP w Lubinie gazety, portalu i radia „ Głos Wiary”, poszerzaniu kontaktów z prawosławną młodzieżą z całej Polski i wzajemną wymianą doświadczeń. Dla najmłodszych uczestników spotkania BMP w Lubinie zorganizowało także gry i zabawy o tematyce religijnej, zachęcając do udziału w konkursach z nagrodami. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą, a w podsumowaniu wydarzenia młodzież zadeklarowała chęć kontynuowania spotkań Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej.

Autor: Lena Repeła