Święto Przemienienia Pańskiego.

Święto Przemienienia Pańskiego:

Przed słońcem Światłość Chrystus cieleśnie na ziemi Żyjąc i przed krzyżem całą budzącą bojaźń Opatrzność wspaniale spełniwszy dzisiaj na górze Tabor, tajemnie Trójcy obraz pokazując, wybranych trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana zaprowadziłeś samych na górę i mało kryjąc przyjęcie ciała przemieniłeś się przed nimi, ukazując wspaniałość pierwotnego piękna, a i to nie najdoskonalej, pouczając owych zarazem i oszczędzając, aby ze wzrokiem nie stracili też Życia, lecz jak mogą ogarnęli cielesnymi oczyma i wytrzymali. Proroka najwyższego Mojżesza i Eliasza przyprowadziłeś, aby niezłomnie świadczyli o Jego Bóstwie, że On jest prawdziwą Światłością natury Ojca, panującym nad Żywymi i umarłymi, przeto i obłok jak cień ogarnął ich, i głos Ojca z wysoka z obłoku szumnie świadczył i mówił: Oto on, którego niezniszczalnie z łona przed jutrzenką zrodziłem, Syn umiłowany mój, którego posłałem, aby zbawił w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego chrzczonych i wyznających z wiarą, że nierozdzielna jest jedna władza Bóstwa, Jego słuchajcie. Sam przeto, Przyjacielu człowieka, Chryste Boże, i nas oświeć Światłością niedostępnej chwały Twojej i okaż godnymi dziedzicami nieskończonego królestwa Twego, jako najłaskawszy.

Stichira na litii Święta Przemienienia Pańskiego.