Przywitanie Łemkowskiego Lata w Trzmielowie

Ludność łemkowska tereny Dolnego Śląska zamieszkuje od 1947r. Łemkowie byli wysiedleni z terenu Beskidu Niskiego w ramach Akcji Wisła na Ziemie Odzyskane. Dziś wyrastają tu już kolejne pokolenia Łemków i nieodparcie  istnieje potrzeba promowania i podtrzymywania tradycji , ochrony dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki oraz  działań na rzecz  narodowości łemkowskiej.  Coraz bardziej widocznym jest jak bardzo popularyzacja i upowszechnianie pieśni narodowych, tradycji  ludowej na terenie Dolnego Śląska wzbudza ogromne zainteresowanie nie tylko wśród Łemków, ale również mieszkańców całego regionu. Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie wychodząc naprzeciw powyższych przekonań i zainteresowań podtrzymuje działania mające na celu popularyzację lokalnej tradycji.  Od wielu lat jest organizatorem Dni kultury Łemkowskiej  pt. „Przywitania Łemkowskiego Lata”, których pozytywny wymiar społeczno- kulturalny wyraża się we wzajemnym  poszanowaniu oraz lepszym poznawaniu wielokulturowości  mieszkańców regionu. Od kilku lat przychylnym miejscem do rozwoju tego typu spotkań stała się Ziemia Chocianowska, dzięki wsparciu lokalnych władz samorządowych. To właśnie w miejscowości Trzmielów rokrocznie odbywa się spotkanie Łemkowskiego Lata, pod patronatem Pana Burmistrza Chocianowa, Tomasza Kulczyńskiego oraz we  współpracy z Sołectwem Trzmielów, Panią  Marią Kuzemczak oraz Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie. Patronatem medialnym jest TV Chocianów, radio LemFm, i Prawosławny Portal Medialny „Hołos Wiry”.  W roku 2021r. partnerem do organizacji  Łemkowskiego Lata w Trzmielowie stał się  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

www.umwd.dolnyslask.pl

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z  „Przywitania Łemkowskiego Lata w Trzmielowie”.